Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vníma veľmi pozorne situáciu, v ktorej sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 ocitli aj slovenskí vinohradníci a vinári. Uviedol to pre TASR Daniel Hrežík, hovorca MPRV, v reakcii na pondelkové (1. 3.) vyjadrenia Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS).

“Vinári a vinohradníci boli oprávnení žiadatelia v rámci výzvy pre opatrenie – Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a malé a stredné podniky (MSP) – ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19 z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2014 až 2020,” priblížil.
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden MSP bola podľa Hrežíka v spomínanej výzve odstupňovaná podľa počtu zamestnancov podniku, a to 1 až 9 zamestnancov – 10.000 eur, 10 až 49 zamestnancov – 25.000 eur, 50 až 249 zamestnancov – 50.000 eur.

Ide podľa Hrežíkových slov o finančný príspevok formou jednorazovej paušálnej platby, ktorého cieľom je riešiť problémy s likviditou, a ktoré ohrozujú kontinuitu malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov. “K 31. decembru 2020 Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) ukončila schvaľovací proces formou vydaní rozhodnutí a v roku 2021 bude PPA vyplácať finančné prostriedky pre schválené podniky. V rámci pomoci vinárom sa má výzva začať vyplácať počas budúceho týždňa. Žiadosť si podalo až 75 vinárov v celkovej výške 1.177.213,77 eura,” oznámil.

Poznamenal, že už od októbra je vyhlásená výzva na podopatrenie 4.1 Investície v poľnohospodárskych podnikoch – oblasť špeciálna rastlinná výroba a živočíšna výroba. Tá je určená aj pre vinohradníkov. Výzva je vyhlásená do 31. marca 2021, na výzvu je vyčlenených 21 miliónov eur. Informoval zároveň, že v roku 2021 bude cielená podpora pokračovať, jednak formou štátnej pomoci, výzvami z PRV, ale aj všetkými doteraz používanými podporami (Národný podporný program, podpora v rámci odbornej pomoci, Zelená nafta).

Doplnil, že momentálne sa pripravujú analýzy vertikál, kam je samozrejme zahrnuté aj vinohradníctvo a vinárstvo. Analýza zahŕňa všetky aspekty, od pestovania hrozna až po predaj vína konečnému spotrebiteľovi. Zástupcovia profesijných organizácií sa aktívne zúčastňujú na tvorbe materiálov, ktoré budú podkladom na vypracovanie strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 až 2027. “V prechodnom období rokov 2021 až 2022 intenzívne hľadáme možnosti podpory pre špeciálnu rastlinnú výrobu, do ktorej patrí aj sektor vinohradníctva a vinárstva,” dodal Hrežík.

Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka ZVVS, v pondelok (1. 3.) uviedla, že slovenskí vinári a vinohradníci sú na kolenách. Ani po takmer roku od vypuknutia pandémie nemajú vyplatené prisľúbené odškodné za povinné zatvorenie predajní. “Vinársky sektor je pritom jeden z najpoškodenejších, pretože uzatvorenie HoReCa segmentu, vlastných predajní, zákaz hromadných podujatí, eventov a festivalov, spôsobil výpadok na príjmoch vinárov v priemernej výške 40 %. Hlavne pre malé rodinné vinárstva sú obmedzenia likvidačné a musia si nájsť aj iné zamestnanie, aby sa uživili,” priblížila.

TASR, foto px