Bratislava – Nasadené opatrenia na boj proti korupcii a zvýšenie transparentnosti, ktoré zaviedla Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v polovici roku 2016 “zožali” v Európskej komisii (EK) úspech. Slovensko sa vďaka nim vyhlo hroziacim sankciám zo strany EK v objeme desiatok miliónov eur. Informoval o tom hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Vladimír Machalík.

“Od môjho nástupu v roku 2016 intenzívne pracujeme na stransparentnení procesov a protikorupčných opatreniach. Po celý čas sme v úzkom kontakte s Európskou komisiou, rokujeme a konzultujeme ďalšie kroky. Aj vďaka nášmu ‘Plánu transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov’ a nasadeniu zamestnancov agentúry už po dvoch rokoch prichádzajú pozitívne výsledky a ocenenia Európskou komisiou prostredníctvom auditov,” povedal Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA, vedúci delegácie a hlavný vyjednávač s EK.

      Po takmer dva a pol roku podľa Machalíka tak zažíva Slovensko návrat dôveryhodnosti projektových podpôr Programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2014 až 2020. PPA od polovice roku 2016 zrealizovala opätovné prehodnotenie kritizovaných podopatrení PRV SR, dopracovala série manuálov, metodík, príkazných a pokynových listov v súlade s EÚ a SR legislatívou. Prekontrolovala vyhodnotenie tisícov rozpočtov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci projektových opatrení. Zaviedla taktiež v rámci EÚ nevídanú až 100-percentnú finančnú kontrolu na mieste, a to pri každej podanej žiadosti o platbu. Pozitívne výsledky opatrení začali vykazovať už aj uzatvárané audity finančných operácií prijímateľov o nenávratný finančný príspevok Európskou komisiou.

      “Od apríla 2016 prišlo zo strany PPA k odstúpeniu od 152 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Spolu s odstúpeniami samotných žiadateľov po zavedení našich opatrení ide celkovo o 222 zmlúv v sume 18,97 milióna eur. Ušetrené prostriedky tak budú môcť byť ďalej využité. Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí kvôli tomu museli neraz zvládnuť invektívy zo strany niektorých žiadateľov. A zároveň chcem našich pracovníkov uistiť, že takéto správanie nebudeme tolerovať a podnikneme právne kroky. Poctivým a slušným žiadateľom sa chcem poďakovať a uistiť ich, že v zefektívňovaní a zjednodušovaní procesov budeme v agentúre aj naďalej pokračovať,” dodal Kožuch. PPA tak v najbližších rokoch čaká kompletná elektronizácia, ktorá zabezpečí úplnú digitalizáciu procesov pre žiadateľov.

TASR/MPRV   foto archív LM