Bratislava– Slovenské predsedníctvo v procese Forest Europe dosiahlo významný úspech v otázke európskej právne záväznej dohody o lesoch. Po piatich rokoch stagnácie rozhodlo o obnovení negociačného procesu. Informoval o tom Michal Feik Z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Zasadnutie Forest Europe na úrovni expertov, ktoré je rozhodovacím telesom celého ministerského procesu, prijalo podľa neho 6. decembra na svojom zasadnutí v Bratislave rozhodnutie o obnovení negociačného procesu o takejto dohode. Ide o zásadné rozhodnutie, ktoré prichádza po viac ako päťročnom čakaní po neúspešnom ukončení predchádzajúcich negociácií o takejto právne záväznej dohode ešte koncom roka 2013.

      Rozhodnutie prijaté na bratislavskom zasadnutí zástupcov vlád jednotlivých krajín a Európskej únie musia podľa Feika ešte potvrdiť európski ministri, ktorí zodpovedajú za agendu lesov. V prípade kladného stanoviska ministrov dostane podpredsedníčka vlády a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (SNS) od európskych krajín mandát, aby formálne požiadala príslušné inštitúcie systému Organizácie Spojených národov (OSN), v tomto prípade Európsku hospodársku komisiu (UN ECE) a Organizáciu Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), o čo najskoršie začatie takýchto negociácií.

      V takom prípade by podľa Feika išlo o zásadný krok, ktorý by mohol viesť k prijatiu európskeho dohovoru o lesoch, právne záväzného nástroja pre európske lesy – prvého svojho druhu na svete. Európske krajiny čakajú na takýto dohovor od roku 2011, keď na konferencii ministrov Forest Europe v nórskom Osle prvýkrát potvrdili jeho opodstatnenosť a rozhodli o začatí oficiálnych negociácií na tento účel.

      Forest Europe, Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe, je paneurópsky politický proces pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov na celom kontinente. Úlohou Forest Europe je zlepšiť spoluprácu v oblasti lesníckej politiky v gescii ministrov v štátoch Európy, ako aj a podporovať trvalo udržateľné využívanie lesov s cieľom zabezpečenia funkcií lesov nevyhnutných pre celú spoločnosť.

      Slovensko je od roku 2016 politickým lídrom celoeurópskeho medzivládneho procesu o lesoch, ktorý nesie názov Forest Europe. Signatármi procesu je 46 európskych krajín a EÚ. Slovensko spolu s Nemeckom predsedá jednotlivým zasadnutiam Forest Europe a zároveň je hostiteľom sekretariátu procesu, tzv. Liaison Unit Bratislava. Vrcholom pôsobenia Slovenska v procese bude organizovanie ôsmej konferencie ministrov Forest Europe v roku 2020 v Bratislave.

TASR  foto archív LM