Štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR získal nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako päť miliónov eur od Ministerstva životného prostredia SR. Pôjde na projekty protipovodňových opatrení v povodí tokov Malina a Balážov potok. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Podľa slov generálneho riaditeľa štátneho podniku Jána Juricu tak bude možné zabezpečiť zníženie povodňového ohrozenia obyvateľov mesta Malacky. Zabezpečí sa tiež ochrana majetku štátu v tejto oblasti, ktorý je v pôsobnosti Vojenských lesov a majetkov SR.

“Ochrana a bezpečnosť obyvateľov je pre nás v rezorte obrany na prvom mieste, a to aj takýmto spôsobom. Som si istý, že okrem mňa ocenia úsilie Vojenských lesov a majetkov SR aj všetci obyvatelia tejto lokality,” uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO).

Súčasťou rekonštrukcie bude aj realizácia tzv. zelených opatrení zameraných na vybudovanie ostrovov na hniezdenie miestneho vtáctva, vybudovanie lagúny pre obojživelníky a zvýšenie dna na podporu akvakultúrneho spoločenstva, pričom dve oblasti budú od jestvujúcich rybníkov v rámci prác oddelené hrádzami z dôvodu podpory obnovy jelšového porastu.

TASR, foto LM