Spracovatelia mlieka sa obávajú situácie, ak by bol zamestnanec mliekarne pozitívne diagnostikovaný na nový koronavírus. Upozorňujú, že chýba jasná definícia, ako by mali mliekarne v takomto prípade postupovať. „Riešime otázku, ako pristupovať voči ostatným zamestnancom a celkovo k chodu mliekarne, ktorý by mal byť zachovaný. Jasné inštrukcie, ako budú kompetentné orgány smerom k mliekarni, ktorej zamestnancovi bola choroba COVID-19 pozitívne diagnostikovaná, pristupovať, zatiaľ nemáme,“ povedal Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu.

Zväz navrhuje napríklad zriadenie tímu pod záštitou rezortného ministerstva, ktorý bude v takýchto prípadoch schopný okamžite a kompetentne reagovať. „Samozrejme tak, aby bola zabezpečená nepretržitá činnosť spracovateľa. Na jednotlivé mliekarne sú naviazané desiatky mliečnych fariem a pozastavenie výroby by spôsobilo obrovské škody nielen farmárom, spracovateľom, ale narušilo by to aj plynulosť zásobovania potravinami,“ skonštatoval Voskár.

Väčšina spracovateľov mlieka patrí k subjektom hospodárskej mobilizácie, čo znamená, že v časoch nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl a záchranných zložiek majú priamu povinnosť riadiť sa pri výrobnom programe príkazmi nadriadeného orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Z tejto povinnosti vyplýva, že mliekarne ako subjekty hospodárskej mobilizácie sa musia podriadiť svojím výrobným programom potrebám štátu z hľadiska zabezpečenia životne nevyhnutných tovarov,“ uviedol Voskár.

Každá mliekareň zaradená medzi subjekty hospodárskej mobilizácie má vypracovaný svoj krízový plán, ktorý každoročne zasiela spolu s inými informáciami na ministerstvo pôdohospodárstva. Za krízový manažment je priamo v subjektoch hospodárskej mobilizácie zodpovedná osoba. „U všetkých spracovateľov bolo prijatých množstvo opatrení, ktoré fungujú preventívne, s cieľom zabezpečenia ich prevádzky,“ povedal prezident Slovenského mliekarenského zväzu.

 

TASR 12.4.2020