Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský dostal v pondelok 15. februára 2021 slovenské potraviny od malých, mladých, začínajúcich, rodinných a lokálnych poľnohospodárov Slovenska.

Sedem poľnohospodárskych združení (Agrárna komora Slovenska, Združenie mladých farmárov na Slovensku, Iniciatíva poľnohospodárov, Zväz ekologického poľnohospodárstva, Včelársky ekologický spolok Slovenska, Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska a Združenie vlastníkov pôdy & rodinných fariem Slovenska) odovzdalo začiatkom týždňa šéfovi agorezortu Jánovi Mičovskému a štátnemu tajomníkovi Martinovi Feckovi to najlepšie, čo dokážu naše slovenské polia vyprodukovať. Minister Mičovský sľúbil, že tieto dary rozdá v stredu na vláde. Svoj sľub dodržal.

„Slovenské potraviny podporujú zdravú ekonomiku a zdravie každého z nás. Preto som sa rozhodol podeliť sa s týmito produktmi s členmi Vlády SR,“ vyjadril sa minister Ján Mičovský.

Poľnohospodári pondelkovým gestom chceli dať najavo, že podporujú svojho rezortného ministra a celé vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ich dary sú z ich vlastnej produkcie a sú plné vitamínov a živín, bez rastových hormónov a antibiotík.

„Skutočnosť, že Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) nechala ministrovi prázdny košík, potvrdzuje len to, že nevedia slovenským ľudom zabezpečiť potravinovú sebestačnosť, a preto chceme my naopak poukázať na to, že vieme robiť ZDRAVÉ POTRAVINY, na ktoré má slovenský národ nárok,“ dodali zástupcovia poľnohospodárov.

TASR o tom informovala Anežka Šrojta Hrdá, riaditeľka odboru komunikácie a marketingu MPRV SR.

TASR

foto TASR