Predstavte Vašu spoločnosť formou reklamného článku s pridaním fotografií  poprípade krátkeho videa a www stránkou s rýchlym prístupom na Vašu stránku a portfólio produktov. Reklamný článok je umiestnený na titulnej strane portálu po dobu 1 mesiaca, následne prechádza do archívu príslušnej kategórie.

Váš komerčný príspevok môže byť publikovaný v oblasti:

 • rastlinná výroba
 • Chov hospodárskych zvierat, drobnochov
 • poľnohospodárska technika a technológie v RV, ŽV
 • komunálna a záhradná technika
 • Lesné hospodárstvo
 • Alternatívne zdroje energie
 • sadovnícke a vinohradnícke potreby
 • Agroturizmus a vidiecky turizmus
 • Výroba potravín, mliečnych výrobkov a nápojov
 • zdravá výživa a výživové doplnky
 • Farmárske výrobky a predaj z dvora
 • Chovateľské, farmárske, a záhradkárske potreby
 • bankovníctvo a poisťovníctvo

Textovú časť  odošlite vo Worde, obrazovú prílohu vo formáte jpg a link na stiahnutie videa.