Mesto Levoča pokračuje v rekonštrukcii historického Námestia Majstra Pavla druhou etapou časť C. V stredu pred severným parkom slávnostne poklepali základný kameň stavby. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke.

Ako potvrdil pre TASR primátor mesta Miroslav Vilkovský, celková vysúťažená suma je vo výške 1,2 milióna eur. Finančné prostriedky poskytlo Ministerstvo financií SR z kapitoly na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a časť dofinancuje mesto z vlastného rozpočtu. Víťazom verejného obstarávania sa podľa Vilkovského stala firma Eurovia SK. Predpokladané ukončenie prác je v decembri tohto roka.

„Predmetom bude komplexná rekonštrukcia infraštruktúry, vodovodu, kanalizácie, silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, ako aj verejného osvetlenia. Súčasťou týchto prác bude archeologický prieskum, slúžiaci na zdokumentovanie vecí historického významu, ktoré sa nachádzajú pod povrchom,“ ozrejmila radnica. Následne tak, ako to bolo v predošlej etape, kontinuálne bude pokračovať položenie kameňa na ceste a chodníku, ktorý sa má rekonštruovať a predĺžiť až po Mäsiarsku ulicu.

Primátor podotkol, že po niekoľkoročnom posúdení odbornými pracovníkmi v oblasti životného prostredia, Pamiatkovým úradom SR, ako aj odbornou verejnosťou v oblasti ochrany drevín a po ich súhlasných stanoviskách bolo nariadené jestvujúce lipy pozdĺž severného parku odstrániť a nahradiť ich novými stromami v centrálnej mestskej zóne. Podľa jeho slov ide celkovo o 28 stromov, 29 bolo nariadené mestu vysadiť počas rekonštrukcie námestia.

Samospráva doplnila, že v súvislosti s rekonštrukciou sa od 17. mája az do odvolania docasne rusi zastavka mestskej hromadnej dopravy (MHD) Levoca – pri poste, ktora bola docasne umiestnena pri Bazilike sv. Jakuba. Pri vstupe do mesta a vystupe z mesta bude MHD zastavovat len na zastavke Kosicka ulica c. 3.

TASR, foto LM