Snahou breznianskeho magistrátu je mať modernú kompostáreň s novou technológiou a strojovým vybavením, ktorá by dokázala ročne spracovať minimálne 3500 ton odpadu. Horehronskú metropolu do toho tlačí legislatíva. Informoval o tom v sobotu na sociálnej sieti primátor mesta Brezno Tomáš Abel.

“Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva som poslancom predložil návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu modernej kompostárne v Brezne. Naše mesto spracovalo komplexný projekt na jej realizáciu. Buď budeme separovať viac a spracovávať odpad, ako nám ukladajú zákony, alebo budeme platiť kompenzácie za nedodržanie limitov, čo by sa odrazilo i na poplatkoch za komunálny odpad,” uviedol brezniansky primátor.

Predpokladaná výška na realizáciu projektu kompostárne predstavuje sumu okolo 3,5 milióna eur, povinné spolufinancovanie mesta je vo výške asi 175.000 eur.

Podľa Abela mesto pripravuje viacero projektov a opatrení v oblasti separovania a spracovania odpadov s cieľom chrániť životné prostredie a dodržať to, čo mu ukladajú zákony. “Zároveň budeme produkovať kompost využiteľný najmä v parkových úpravách nášho mesta,” dodal Abel.

TASR 15.2.2020

Ilustračné foto TASR