Mesto Liptovský Mikuláš začalo od júla so zberom kuchynského odpadu z domácností. Na kontajnerových stojiskách na území mesta pribudli nové hnedé nádoby, ktoré sú určené na tento druh odpadu. Nádoby sú riadne označené, obyvatelia do nich môžu vkladať výlučne zvyšky z kuchyne. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

Ako dodala hovorkyňa, radnica zakúpila pre všetky domácnosti perforované košíky a biologicky rozložiteľné vrecká, ktoré minimalizujú zápach a redukujú rozmnožovanie drobného hmyzu. Obyvatelia rodinných domov si od 1. júla môžu balíčky prevziať na zberných dvoroch na Podtatranského alebo Okoličianskej ulici počas prevádzkových hodín.

“Distribúciu košíkov do bytových domov zabezpečila radnica prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov, ktorým už v najbližších dňoch balíčky odovzdajú pracovníci Verejnoprospešných služieb mesta. Obyvateľov bytoviek, ktorých domoví dôverníci nedisponujú dostatočnými kapacitami na distribúciu balíčkov, si budú môcť prevziať štartovacie balíčky od 15. 7. na zberných dvoroch rovnako, ako obyvatelia rodinných domov,” uviedla hovorkyňa mesta.

Čapčíková zdôraznila, že biologický odpad tvorí v súčasnosti najväčšiu časť odpadov, ktoré končia na skládke. “Triedením bioodpadov preto môžeme znížiť množstvo zmesového odpadu o takmer polovicu. A keďže za každú tonu uloženú na skládke platí mesto vysoké poplatky, ušetrí radnica aj finančné prostriedky, ktoré môže využiť efektívnejšie,” povedala.

TASR, foto pixabay