LESY SR, š. p. disponujú novými viacúčelovými strojmi. Ide o dva stredne veľké harvestory (John Deere 1170G vo verzii 8WD s hlavicou JD H 424 s úrezom 620 mm) a jednu vývoznú súpravu (John Deere 1210 G vo verzii 8WD).Nové stroje sú plnené ekologickými prevádzkovými kvapalinami. Vznetový motor spĺňa emisnú normu Stage V. Stroje sú vybavené hydraulickými rukami s IBC, čiže s inteligentným ovládaním. Ergonomické hľadiská a bezpečnosť obsluhy sú splnené vďaka bezpečnostnej kabíne s otáčaním a niveláciou, ktorá spĺňa podmienky ROPS/FOPS/OPS a ISO normy.

Harvestory sú vybavené centrálnym integrovaným meracím kontrolným a riadiacim systémom zabezpečujúcim nastavenie a kontrolu všetkých funkcií stroja, vrátane prenosu dát o vykonanej ťažbe dreva.

„Obnova strojového parku už bola nevyhnutná. Doteraz sme disponovali troma harvestormi a piatimi vývoznými súpravami s rokom výroby 2005 až 2008. Doterajšie harvestory pracovali 7 dní v týždni 11 a pol hodiny denne a v prevádzke boli cez 30 tisíc motohodín,“ zdôraznil technológ riadenia výroby Odštepného závodu lesnej techniky (OZLT) Milan Pápeš. Je predpoklad, že nový harvestor bude nasadený aj na spracovanie aktuálnej kalamity.

Staršie stroje by mali zostať v rezerve pre prípad potreby z hľadiska spracovania kalamity alebo manipulácie na expedičnom sklade či odbernom mieste. Nasadené budú podľa potreby požiadaviek odštepných závodov (OZ).

Požiadavky na tento typ strojov prichádzajú z celého Slovenska: využijú sa pri výchovnej ťažbe v rámci OZ Levice a Topoľčianky či pri spracovaní kalamity na OZ Šaštín, Trenčín, Námestovo, Čierny Balog či Beňuš. Záujem o tieto technológie sa dá predpokladať aj z ďalších OZ.

„Stroje disponujú nízkotlakovými pneumatikami so šírkou 710 mm. Znamená to, že výrazne znižujú tlak na pôdu a koreňový systém. Ak sa s nimi pracuje na nespevnenom podloží, akým je flyš alebo rašelina, využívajú sa kolesopásy, ktorými sú vybavené,“ povedal František Fodor z odboru investícií a projektov EÚ.

Pôsobnosť Odštepného závodu lesnej techniky je celoslovenská. Získať by potrebovali ešte aj ľahké harvestory, potrebné pri výchovných ťažbách. V najbližšom období bude v rámci tohto špecializovaného odštepného závodu potrebná aj obnova stavebných strojov či technologických vozidiel mechanikov.

Medzi ďalšie investície strojných technológií, ktoré plánuje štátny podnik LESY SR realizovať ešte tento rok, patrí nákup teleskopického manipulátora pre Stredisko chovu koní v Dobšinej v celkovej hodnote 100 tisíc eur. Aktuálne bola v európskom vestníku zverejnená aj súťaž na podvozky na nákladné autá na odvoz dreva v hodnote necelých 1 a pol milióna eur.

Lesy SR, foto LesySR