Nielen pandémia nového koronavírusu, ale podľa lesníkov aj pandémia lykožrúta sa v týchto dňoch začína šíriť po Slovensku. Nespracované kalamitné drevo v lesoch je totiž v značnej miere napadnuté lykožrútom, je zdrojom nákazy aj pre zdravé okolostojace lesy a ochrániť ich môže len včasný zásah lesníkov.

“Po zimnom období ostalo v smrekových lesoch na Slovensku množstvo kalamitného dreva. Podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov je na mnohých miestach na jeho spracovanie však potrebný súhlas orgánov Štátnej správy ochrany prírody a krajiny. S tým je spojené plynutie času, počas ktorého, zvlášť v teplejšom predjarnom období, nastupuje lykožrút,” uviedol pre TASR hovorca Národného lesníckeho centra (NLC) Ján Lichý.

Podľa lesníkov na Slovensku v súčasnosti leží na zemi zhruba 600.000 kubických metrov (m3) dreva vetrovej kalamity. Navyše časť lykožrútmi napadnutého dreva zostala nespracovaná ešte z roku 2019. “V smrekových lesoch tak máme dohromady viac ako milión m3 dreva poškodeného vetrom alebo už napadnutého lykožrútom,” uvádza Lichý.

Pri nespracovaní tohto ležiaceho dreva dôjde podľa neho k napadnutiu ďalších, zatiaľ zdravých jedincov, a tak k poškodeniu ďalších miliónov stromov. “Bez ohľadu na aktuálnu ekonomickú alebo právnu situáciu je základným nevyhnutným a absolútne rozhodujúcim opatrením na zabránenie lykožrútovej kalamite spracovanie takéhoto napadnutého dreva,” konštatoval.

“Vlastníci a obhospodarovatelia stoja v lesoch a čakajú na povolenia kompetentných orgánov na spracovanie kalamity. Povolenia neprichádzajú, prípadne prichádzajú s tým, že spracovanie kalamity odsúvajú na neskorší termín, napríklad na august, či dokonca ešte neskôr. Z pohľadu ochrany lesa sú opatrenia proti lykožrútovi vykonané neskoro úplne zbytočné, pretože v tom období budú napadnuté ďalšie okolité zdravé stromy, a to v počte niekoľkonásobne prekračujúcom počiatočný stav,” zdôraznil.

Lesnícka ochranárska služba (LOS) v tejto súvislosti upozorňuje, že súčasný stav v tejto oblasti je legislatívne nastavený tak, že v krátkom čase dôjde k veľkému premnoženiu podkôrneho hmyzu v smrekových lesoch, ktoré sa nebude dať zastaviť bez veľkých národohospodárskych strát.

TASR 23.32020

foto LM