Posledný škandál s pochybným poľským mäsom, ako aj všetky doterajšie potravinové škandály jednoznačne preukázali, ako je z hľadiska bezpečnosti slovenských spotrebiteľov dôležité podporovať domácu potravinársku výrobu. Zhodli sa na tom delegáti valného zhromaždenia Únie potravinárov Slovenska (ÚPS), ktoré sa konalo v pondelok 18. februára. ÚPS preto podporuje návrh, aby sa v rámci rozdelenia prostriedkov vnútroštátnej pomoci vyčlenili zdroje aj na technologickú obnovu potravinárskych podnikov, propagáciu a vzdelávanie spotrebiteľov o slovenských potravinách.

Ako ďalej informovala Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), ÚPS oceňuje snahu štátu legislatívou narovnávať nevyvážené vzťahy v agropotravinárskej vertikále. Slovenskí potravinári podporujú nastavenie férových a rovnocenných podmienok novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ po roku 2020. Ide totiž o riešenie vstupov do potravinárskej výroby a zabezpečenie väčšej pridanej hodnoty z domácej produkcie za účelom zníženia negatívneho obchodného salda zahraničného obchodu, ktoré sa neustále prehlbuje.

ÚPS tiež konštatovala, že minulý rok priniesol pre potravinárov rast cien energií, vstupných surovín a mzdových nákladov súvisiacich so zvyšovaním minimálnej mzdy, príplatkami za prácu cez víkendy, počas sviatkov a za prácu nadčas. Všetky tieto skutočnosti odrážajú zložitú situáciu v odvetví výroby potravín na Slovensku, podpisujú sa pod rastúce náklady potravinárov a ohrozujú potravinársky priemysel ako celok.

ÚPS zdôrazňuje dôležitosť dodávok domácich a regionálnych potravín inštitúciám verejného sektora. Vzhľadom na súčasnú situáciu je nevyhnutné nastaviť a realizovať systémové riešenia na zvýšenie podielu dodávok slovenských potravín do všetkých verejných inštitúcií, školských a zdravotníckych zariadení. ÚPS je pripravená v danej veci aktívne spolupracovať.

Ďalším vážnym problémom, s ktorým potravinársky sektor už dlhodobo zápasí bez perspektívy zlepšenia, je podľa ÚPS nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. ÚPS preto vyzýva kompetentné orgány na prijatie motivačných nástrojov, ktoré povedú k zvýšeniu záujmu rodičov a žiakov o štúdium aj v menej atraktívnych odboroch vzdelávania, medzi ktoré agropotravinárstvo patrí.

Slovenská spoločnosť si podľa ÚPS musí nevyhnutne uvedomiť skutočnosť, že potraviny nie sú tovar ako každý iný. Potraviny majú významný vplyv na zdravie a zdravý vývoj každého jedného spotrebiteľa, preto by len nízka cena nemala byť marketingovou politikou a konkurenčným bojom medzi obchodnými reťazcami v snahe získať zákazníka akciovými cenami. Preto by nízka cena pre spotrebiteľa nemala byť výhodou, ale skôr dôvodom na zamyslenie sa.

TASR