Kúpeľníctvo v turizme je v súčasnosti významný fenomén, ktorý prináša rozvoj celému okoliu a zdravie obyvateľstvu. To sú aj rekreačné pobyty, SPA health & SPA wellness (vodou pre zdravie a pohybom pre pohodu), ale aj prechádzky, oddych, relax, životná pohoda.

Jednotlivé knižné kapitoly nás vedú domácim i medzinárodným turizmom, od histórie cez význam prírodných minerálnych vôd až po  procesy v kúpeľníctve, potraviny pre zdravie, ochranu prírody, marketing i popularizáciu. Uvádzajú nás do vhodností pitných minerálnych vôd, indikácií pre kúpeľnú starostlivosť podľa prírodných liečivých vôd a zdraviu vhodných klimatických podmienok, možností finančnej podpory i prepojenia geoturizmu s kúpeľníctvom v turizme.

Zaoberá sa kúpeľníckymi zariadeniami s prírodnou termálnou minerálnou vodou, budovanými a prírodnými kúpaliskami, delí problematiku podľa regiónov turizmu, charakterizuje možnosti turizmu v kúpeľných obciach i mestách a ich okolia, termálnych kúpaliskách, akvaparkoch……. Je to súhrn všetkého čo nás o kúpeľníctve v turizme a jeho význame pre zdravie, oddych, regeneráciu, relaxovanie a rekreáciu v spojení s odbornými poznatkami z praxe o turizme v súčasnosti a budúcnosti zaujíma a môže zaujímať.

  • brožovaná tlačená kniha
  • autor: Juraj Kerekeš
  • počet strán: 285
  • rok vydania: 2018
  • ISBN 978-80-973035-1-8

Žiadosti o poskytnutie knihy formou zaslania poštovou službou na dobierku posielajte na    e-mail adresu: jurker@centrum.sk s určením počtu kusov, presnej adresy prijímateľa a čísla mobilu. Cena: 1ks/10,00 € + poštovné + balné.

Podmienky ochrany osobných údajov sú súčasťou pravidiel ich uplatňovania.