Na ochranu životného prostredia a zmierenie negatívnych dôsledkov zmien klímy je zameraný cezhraničný projekt CLIMADAM, ktorý spúšťa Košický samosprávny kraj (KSK) spolu so Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny. Informoval o tom v stredu predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že klimatická zmena je globálny jav, ktorý však možno ovplyvniť aj z regionálnej úrovne.

“Projekt CMIMADAM, ktorý sme začali, potrvá tri roky. V rámci neho sa budeme venovať najmä otázkam udržateľnej dopravy, ako aj opatreniam zameraným na zmiernenie negatívnych dôsledkov zmien klímy. Zakarpatskú oblasť považujeme za spoľahlivého partnera, s ktorým môžeme zdieľať naše know-how,” uviedol Trnka.

Jednou z oblastí projektu je zníženie emisií skleníkových plynov. Na oboch stranách hranice by sa v najbližších troch rokoch mali podľa Úradu KSK realizovať opatrenia zamerané na prechod na udržateľný typ dopravy, to znamená presadnutie z áut do autobusov či iných dopravných prostriedkov.

Druhou skupinou aktivít je adaptácia na klimatickú zmenu. KSK už má spracovanú takúto adaptačnú stratégiu, v rámci projektu preto bude spracovaný strategický dokument pre Zakarpatskú oblasť. Adaptačná stratégia mapuje napríklad to, ako sa bude vyvíjať klíma v jednotlivých mestách či obciach a ako vieme tieto zmeny klímy ovplyvniť tak, aby nemali výrazné negatívne dôsledky.

Súčasťou aktivít je aj informačná kampaň zameraná na opatrenia, ktoré dokážu pomôcť životnému prostrediu. Partneri na oboch stranách hranice preto budú informovať napríklad o tom, aké opatrenia možno realizovať na predchádzanie povodniam a obdobiam sucha či aké vodozádržné opatrenia možno realizovať aj v záhradách, obciach či mestách.

“Spoločne so slovenským partnerom chceme vypracovať mechanizmus, ktorý pomôže zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy na oboch stranách hranice. Spoločné stretnutia sú preto dôležitým nástrojom na vyriešenie tohto problému. Spolupráca Ukrajiny a Slovenska je veľmi vítaná. Myslíme si však, že najdôležitejšie je, aby sme kultúre odpadového hospodárstva učili najmä našich obyvateľov,” povedal zástupca Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie István Petruško.

Projekt CLIMADAM je podporený z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a štátneho rozpočtu SR. V rámci KSK ho koordinuje krajská Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, partnerom na ukrajinskej strane sú Zakarpatská oblastná štátna správa a Rozvojový inštitút karpatského

TASR, foto px