Na ochranu a obnovu biodiverzity v lesných ekosystémoch na Gemeri a Spiši je zameraný projekt, na ktorý chce Košický samosprávny kraj (KSK) získať financie cez eurofondy. Celkový rozpočet je šesť miliónov eur, spolufinancovanie vo výške 300.000 eur v pondelok (26. 4.) odsúhlasilo krajské zastupiteľstvo.

V lesoch v okolí Dobšinej, Betliara a Gelnice by tak mali vzniknúť napríklad opatrenia, ktoré zabraňujú odtoku vody z územia, ako sú infiltračné priekopy alebo prehradenia, obnovili by sa mokrade a zvýšili zásoby podzemnej vody. Kraj sa o financie uchádza z výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia.

“Ide o pokračovanie prác v našom úsilí v rámci Programu obnovy krajiny, ktorý realizujeme v kraji od roku 2018. Opatrenia v rámci tohto projektu by sa mali realizovať na niekoľko sto hektárových územiach. Chceme využiť každú výzvu a každé euro, ktoré je k dispozícii na podporu zelených projektov,” uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Aj keď by sa tieto opatrenia mali realizovať na územiach mestských lesov, KSK je podľa neho pripravený finančne sa podieľať na ich realizácii.

Na území Košického kraja zaberajú lesy takmer 40 percent plochy. V niektorých oblastiach sú však pôvodné biotopy podľa krajskej samosprávy poškodené, mnohé územia sú poznačené nedostatkom vody, vysychaním lesných porastov či výrubom stromov. Okrem výskytu požiarov má poškodenie lesnej biodiverzity za následok aj premnoženie škodcov či úbytok vody vo vodných tokoch, v období výdatných zrážok nadmerný odtok vody spôsobuje povodne a škody. V dôsledku degradácie biodiverzity tiež dochádza k ohrozeniu určitých druhov rastlín a živočíchov. Cieľom opatrení je posilniť prirodzenú biodiverzitu v lesoch tak, aby rastliny a živočíchy mali vytvorené lepšie prostredie a aby bola prinavrátená prirodzená rovnováha v lesoch. Zároveň sa majú zvýšiť zásoby podzemnej vody, efektívnejšie zachytávať uhlík a znižovať uhlíková stopa. Aké konkrétne opatrenia sa budú v lesoch realizovať, ukáže štúdia projektu.

KSK chce tiež v školskom zariadení v Kysaku vytvoriť envirovýchovné centrum KlimaPark. Po rekonštrukcii by bolo vybavené virtuálnymi interaktívnymi miestnosťami poskytujúcimi zážitkové vzdelávanie. Maximálna alokácia na projekt z eurofondov je dva milióny eur, o ktoré sa kraj uchádza. Poslanci preto schválili spolufinancovanie vo výške 100.000 eur.

TASR, foto LM