Podporiť regionálnych farmárov má memorandum o spolupráci, ktoré podpísal Košický samosprávny kraj (KSK) s Iniciatívou poľnohospodárov. Obe strany sa v ňom zaviazali, že budú spolupracovať pri podpore malých a stredných fariem. Dohodli sa, že podporia spoluprácu stredných odborných škôl zameraných na poľnohospodárstvo, chov dobytka a pestovanie potravín určených pre spotrebu a výživu obyvateľov. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.

Memorandum v sobotu (18. 5.) podpísal za KSK jeho predseda Rastislav Trnka. “Kraj chce ďalej podporovať umiestnenie produkcie z domácich fariem do zariadení, ktoré spadajú do našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Chceme pomôcť malým a stredným farmárom a zabezpečiť dodávanie zdravých potravín do škôl či sociálnych zariadení z nášho kraja,” uviedol.

Podľa člena správnej rady Iniciatívy poľnohospodárov Antona Vdovjaka je Slovensko na chvoste krajín Európskej únie v potravinovej sebestačnosti a v zamestnanosti v poľnohospodárstve. “Môže za to aj štruktúra našich fariem, ktorých priemerná veľkosť patrí medzi najväčšie v západnej Európe. Pritom všade vo vyspelom svete prevládajú menšie rodinné farmy, ktoré majú na produkcii poľnohospodárstva významný vplyv. Sme veľmi radi a vážime si, že košická župa pochopila dôležitosť malých rodinných fariem a  podpísala s nami memorandum o spolupráci,” uviedol.

Iniciatíva poľnohospodárov je občianske združenie malých a stredných farmárov na Slovensku.

TASR