Spoločnosť Kosit do 31. marca v súvislosti s výskytom nového koronavírusu dočasne pozastavuje zvoz a príjem triedeného odpadu z obcí. Obmedzenia pri vrecovom zbere triedených zložiek odpadu sa týkajú aj miest Moldava nad Bodvou, Giraltovce a Hanušovce nad Topľou. V Košiciach k zmenám pri zbere odpadu okrem stiahnutia veľkokapacitných kontajnerov aktuálne nedochádza. TASR to v stredu potvrdila marketing a PR manažérka firmy Slavomíra Brzová.

“Všetky obmedzenia zavádzané do prevádzky zo strany spoločnosti Kosit, a.s. majú jediný cieľ, a tým je ochrániť našich zamestnancov a obyvateľov tak, aby v čo najnižšej možnej miere prichádzali do priameho kontaktu s odpadom a zároveň zabezpečiť bez obmedzení vývoz zmesového komunálneho odpadu z mesta Košice a obcí v správe našej spoločnosti,” uviedla Brzová.

Firma v listoch starostom uvádza, že pozastavuje zvoz a príjem triedených zložiek odpadu z obcí, nakoľko s týmto odpadom pri triediacej linke manipulujú jej zamestnanci ručne, čo vzhľadom na životnosť vírusu predstavuje kritické riziko prenosu nákazy. Keďže zber separovaného skla, papiera či plastov býva v rozmedzí týždňov, niektorých obcí sa toto opatrenie ani nedotkne. Harmonogram zvozu komunálneho odpadu ostáva nateraz bez zmien.

V prípade niektorých miest ide o pozastavenie vrecového separovaného zberu taktiež do konca marca. Vývoz 1100-litrových nádob triedeného zberu bude podľa oznámenia naďalej prebiehať, avšak tento bude manipulovaný rovnako ako zmesový komunálny odpad.

V Košiciach spoločnosť od utorka (17. 3.) do 31. marca sťahuje z mesta veľkokapacitné kontajnery pre celoročné upratovanie ako aj kontajnery z rekreačných, chatových a záhradkárskych lokalít.

“Všetky obmedzenia sú v Košiciach realizované v spolupráci a po dohode s magistrátom mesta Košice a obyvatelia sú informovaní prostredníctvom našej webovej stránky a sociálnych sietí. Vývoj situácie podrobne sledujeme a opatrenia denne modifikujeme v zmysle popísaných priorít,” uviedla Brzová. Potvrdila tiež, že zberné dvory v Košiciach aktuálne ostávajú v prevádzke, tí, ktorí ich chcú využiť, však musia dodržiavať príslušné pravidlá spojené aj s ochranou zdravia.

TASR 18.3.2020