Postavenie vidieckych žien v poľnohospodárstve 25.3.2019