IV. Dunajskostredský klobásový festival – tradičné chute vidieka 9.3.2019