Aktuálne informácie pre rok 2019

marec 2019

súbory na stiahnutie

Prenos poznatkov a výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 – 2020 5.3.2019

IV. Dunajskostredský klobásový festival – tradičné chute vidieka 9.3.2019

Pozvánka na študijnú cestu do Poľska 14.-15.3.2019

Aktuálne témy v poľnohospodárstve 12.3.2019

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu spojenú s workshopom 26.3.2019

 

apríl 2019

súbory na stiahnutie

pozvánka na školenie 8.4.2019

pozvanka 9.4.2019

pozvanka na školenie 9.4.2019

pozvanka na školenie 10.4.2019

pozvanka na školenie 11.4.2019

 

 

máj 2019

 

jún 2019

súbory na stiahnutie

Informačný workshop

Hurá leto 2019 domadické trhy

 

Október 2019

Tretie stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji – 1.10.2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na tretie stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji, ktoré sa uskutoční dňa 1. októbra 2019 v čase od 10:00 do 14:00 hod. v kolibe Šariš parku, Železničná č. 1900 vo Veľkom Šariši.

pozvánka 1.10.2019

 

Konferencia rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta – 4.10.2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj v spolupráci s Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Galanta Vás pozývajú na Konferenciu rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta

pozvánka_ 4.10.2019

 

Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika/Nemecko (Regionálnych antén NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj) 8.- 11.10.2019

Odborná exkurzia do Českej republiky a Nemecka bude prebiehať v dňoch 8. – 11. októbra 2019 v území MAS Český sever a MAS NATURPARK ZITTAUER GEBIRGE.
Exkurzia je zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ.

pozvánka 8.10.2019

 

Študijná cesta na Moravu 9.-11.10.2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj organizuje v dňoch 09. – 11. októbra 2019 odbornú študijnú cestu na Moravu, zameranú na krátke dodávateľské reťazce, možnosti odbytu, lokálne trhy, regionálne produkty a služby, miestne trhy, inovácie a príklady dobrej praxe pre beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Banskobystrického kraja

pozvánka 9.10.2019

 

Konferencia pre MAS „Postupy MAS v rámci konania o ŽoNFP“ 15.-17.10.2019

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na aktivitu Konferencia pre MAS „Postupy MAS v rámci konania o ŽoNFP“
Termín konferencie: 15. – 17.10.2019
Miesto konferencie: Hotel SKI & WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA**** Demänovská Dolina 82, 031 01 Demänovská Dolina

Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4. a 7. PRV SR 2014-2020 v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS   – 24.10.2019

Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj, Prešovský kraj a Banskobystrický kraj Vás pozývajú na vzdelávaco-informačnú aktivitu Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4. a 7. PRV SR 2014-2020 v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS ktorá sa uskutoční 22.10. 2019, v čase od 9:00 h, Hotel Klar v Liptovskom Mikuláši

pozvánka 22.10.2019

 

Konferencia „SMART vidiek“ – 24.10.2019

Konferencia sa bude konať dňa 24. októbra 2019 v priestoroch pavilónu „K „na Agrokomplexe od 9.15 hod. za účasti všetkých MAS z Nitrianskeho regiónu, partnerov, zástupcov VÚC a hostí.
Sprievodným programom konferencie bude aj prezentácia a predaj regionálnych výrobkov a produktov – certifikovaných regionálnou značkou kvality PONITRIE, NITRAVA a PODUNAJSKO.

leaderkonf 24.10.2019

 

November 2019

Ekologická poľnohospodárska výroba na Slovensku dnes a v budúcej SPP – 5.11.2019

Zväz ekologického poľnohospodárstva EKOTREND v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozývajú na celoslovenskú konferenciu s názvom “Ekologická poľnohospodárska výroba na Slovensku dnes a v budúcej SPP”
termín – 5.11.2019
miesto konania : Penzión Dolinka Liptovská Teplička

pozvánka 5.11.2019

pozvánka 6.11.2019

Význam špeciálnej rastlinnej výroby a jej podpora z prostriedkov PRV SR 2014 – 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na konferenciu „Význam špeciálnej rastlinnej výroby a jej podpora z prostriedkov PRV SR 2014 – 2020“ termín: 13.11.2019

pozvánka 13.11.2019

Študijná zahraničná cesta do Hannovera v Nemecku

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na zahraničnú študijnú cestu do Hannovera v Nemecku termín: 13.-16.11.2019

pozvánka 13.-16.11.2019

Postup pri príprave žiadosti o NFP na podopatrenie 7.2 z PRV SR 2014-2020 na základe výziev MAS

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie Postup pri príprave žiadosti o NFP na podopatrenie 7.2 z PRV SR 2014-2020 na základe výziev MAS termín: 14.11.2019

pozvánka 14.11.2019