Aktuálne informácie pre rok 2020

január 2020

Školenie: Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci PRV SR 2014 – 2020

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj vás pozýva na školenie „Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci PRV SR 2014 – 2020“

Cieľom aktivity je pomôcť prijímateľom NFP z podopatrení PRV SR 2014 – 2020 k lepšej implementácii programu a  zabezpečiť zníženie chybovosti pri predkladaných ŽoP.

Termín: 28.01.2020

Miesto: Modra

pozvanka 28.1.2020

 

február 2020

Ekonomika podniku a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj vás pozýva na školenie „Ekonomika podniku a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020“.

Cieľom aktivity je pomôcť prijímateľom NFP z PRV SR 2014 – 2020 k zníženiu chybovosti pri evidencii finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020 a účtovaní položiek v súvislosti s realizáciou projektu.

Termín: 18.02.2020

Čas: 08:30 – 15:30

Miesto: Penzión BOCA, Dolná 52, Banská Bystrica

pozvánka 18.2.2020

 

Informačný seminár – Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na informačný seminár – Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

Miesto konania: Kultúrny dom v obci Zemplínska Nová Ves, 076 16 Zemplínska Nová Ves

Termín konania: 12. 02. 2020

Z organizačných dôvodov je nevyhnutné potvrdiť Vašu účasť najneskôr v termíne do 05.02.2020 e-mail: krakke@krakke.sk tel.: 0910 910 857

Viac info nájdete v pozvánke s programom.

pozvánka 12.2.2020

 

Pozvánka na Klub mladých farmárov – Západné Slovensko

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov

Termín konania: 21. – 22. február 2020

Miesto konania: Reštaurácia Alžbetka, Malinovského 884, 916 21 Čachtice

Pozvánka 21.2.2020 

marec 2020

Pozvánka na Klub mladých farmárov – Stredné Slovensko

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický a Žilinský kraj vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov

Termín a miesto konania:   06. – 07. marec 2020, Salaš Zbojská – Zbojnícky dvor

(Hlavná 66/62, 976 56 Pohronská Polhora)

pozvánka 6.3.2020

 

august 2020

Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva PRV SR 2014 -2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na školenie k téme „Podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva PRV SR 2014 – 2020

Termín konania: dňa 12.08.2020 v Bratislave Hotel BNC, Turbínová 1, 831 04 Bratislava

pozvanka 12.8.2020

 

september 2020

Medzinárodný seminár hodnotiteľov hydiny

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj a Slovenský zväz chovateľov Vás pozývajú na medzinárodný hydinársky seminár pre posudzovateľov EE 2020

Termín a miesto konania: 11. – 13. september 2020 Trenčín.

medzinárodný hydinársky seminár program

pozvánka 11. 13.9.2020

 

 

 

Aktuálne informácie pre rok 2019

marec 2019

súbory na stiahnutie

Prenos poznatkov a výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 – 2020 5.3.2019

IV. Dunajskostredský klobásový festival – tradičné chute vidieka 9.3.2019

Pozvánka na študijnú cestu do Poľska 14.-15.3.2019

Aktuálne témy v poľnohospodárstve 12.3.2019

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu spojenú s workshopom 26.3.2019

 

apríl 2019

súbory na stiahnutie

pozvánka na školenie 8.4.2019

pozvanka 9.4.2019

pozvanka na školenie 9.4.2019

pozvanka na školenie 10.4.2019

pozvanka na školenie 11.4.2019

 

 

máj 2019

 

jún 2019

súbory na stiahnutie

Informačný workshop

Hurá leto 2019 domadické trhy

 

Október 2019

Tretie stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji – 1.10.2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na tretie stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji, ktoré sa uskutoční dňa 1. októbra 2019 v čase od 10:00 do 14:00 hod. v kolibe Šariš parku, Železničná č. 1900 vo Veľkom Šariši.

pozvánka 1.10.2019

 

Konferencia rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta – 4.10.2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj v spolupráci s Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Galanta Vás pozývajú na Konferenciu rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta

pozvánka_ 4.10.2019

 

Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika/Nemecko (Regionálnych antén NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj) 8.- 11.10.2019

Odborná exkurzia do Českej republiky a Nemecka bude prebiehať v dňoch 8. – 11. októbra 2019 v území MAS Český sever a MAS NATURPARK ZITTAUER GEBIRGE.
Exkurzia je zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ.

pozvánka 8.10.2019

 

Študijná cesta na Moravu 9.-11.10.2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj organizuje v dňoch 09. – 11. októbra 2019 odbornú študijnú cestu na Moravu, zameranú na krátke dodávateľské reťazce, možnosti odbytu, lokálne trhy, regionálne produkty a služby, miestne trhy, inovácie a príklady dobrej praxe pre beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Banskobystrického kraja

pozvánka 9.10.2019

 

Konferencia pre MAS „Postupy MAS v rámci konania o ŽoNFP“ 15.-17.10.2019

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na aktivitu Konferencia pre MAS „Postupy MAS v rámci konania o ŽoNFP“
Termín konferencie: 15. – 17.10.2019
Miesto konferencie: Hotel SKI & WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA**** Demänovská Dolina 82, 031 01 Demänovská Dolina

Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4. a 7. PRV SR 2014-2020 v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS   – 24.10.2019

Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj, Prešovský kraj a Banskobystrický kraj Vás pozývajú na vzdelávaco-informačnú aktivitu Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4. a 7. PRV SR 2014-2020 v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS ktorá sa uskutoční 22.10. 2019, v čase od 9:00 h, Hotel Klar v Liptovskom Mikuláši

pozvánka 22.10.2019

 

Konferencia „SMART vidiek“ – 24.10.2019

Konferencia sa bude konať dňa 24. októbra 2019 v priestoroch pavilónu „K „na Agrokomplexe od 9.15 hod. za účasti všetkých MAS z Nitrianskeho regiónu, partnerov, zástupcov VÚC a hostí.
Sprievodným programom konferencie bude aj prezentácia a predaj regionálnych výrobkov a produktov – certifikovaných regionálnou značkou kvality PONITRIE, NITRAVA a PODUNAJSKO.

leaderkonf 24.10.2019

 

November 2019

Ekologická poľnohospodárska výroba na Slovensku dnes a v budúcej SPP – 5.11.2019

Zväz ekologického poľnohospodárstva EKOTREND v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozývajú na celoslovenskú konferenciu s názvom “Ekologická poľnohospodárska výroba na Slovensku dnes a v budúcej SPP”
termín – 5.11.2019
miesto konania : Penzión Dolinka Liptovská Teplička

pozvánka 5.11.2019

pozvánka 6.11.2019

Význam špeciálnej rastlinnej výroby a jej podpora z prostriedkov PRV SR 2014 – 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na konferenciu „Význam špeciálnej rastlinnej výroby a jej podpora z prostriedkov PRV SR 2014 – 2020“ termín: 13.11.2019

pozvánka 13.11.2019

Študijná zahraničná cesta do Hannovera v Nemecku

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na zahraničnú študijnú cestu do Hannovera v Nemecku termín: 13.-16.11.2019

pozvánka 13.-16.11.2019

Postup pri príprave žiadosti o NFP na podopatrenie 7.2 z PRV SR 2014-2020 na základe výziev MAS

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie Postup pri príprave žiadosti o NFP na podopatrenie 7.2 z PRV SR 2014-2020 na základe výziev MAS termín: 14.11.2019

pozvánka 14.11.2019

 

December 2019

Prenos poznatkov v rámci implementácie PRV SR 2014 – 2020

RA NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na informačný workshop Prenos poznatkov v rámci implementácie PRV SR 2014 – 2020

Cieľom aktivity je pomôcť žiadateľom resp. prijímateľom NFP zorientovať sa v problematike celej implementácie projektov z PRV SR 2014 – 2020 počnúc od podania žiadosti, cez systém financovania, až po proces kontroly zo strany PPA.

Termín a miesto: 3. – 5.12.2019, Vinné

pozvánka 3.12.2019

 

Vianočné trhy

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás v spolupráci s obcou Gáň pozýva na podujatie: Vianočné trhy

Podujatie sa uskutoční 7. decembra 2019 od 13.00 do 20.00 hod. v obci Gáň

pozvánka 7.12.2019

 

Vzdelávaco-informačné stretnutie: Predpoklady, príprava a podklady na prípravu žiadosti o NFP na podopatrenie 6.3 PRV SR 2014 – 2020 v zmysle harmonogramu výziev

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie Predpoklady, príprava a podklady na prípravu žiadosti o NFP  na podopatrenie 6.3 PRV SR 2014 – 2020 v zmysle harmonogramu výziev

Stretnutie sa uskutoční  11. decembra 2019, v čase od 9:00 h v Trstenej

pozvánka 11.12.2019

 

Jarmok tradičných vidieckych produktov

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na Jarmok tradičných vidieckych produktov.

Termín a miesto konania aktivity: 12.12.2019, Obec Hrčeľ

Program: 

  • Výstava tradičných produktov
  • Tvorivé dielne a remeslá
  • Poradňa pre záhradkárov
  • Poskytnutie informácií k PRV SR 2014 – 2020

pozvánka 12.12.2019