Aktuálne informácie pre rok 2021

január 2021

Vízia pre vidiecke oblasti – BB kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre  Banskobystrický kraj Vás pozýva na online workshop pre MAS Banskobystrického kraja  k „Dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti”

Seminár sa uskutoční 12.1.2021, online formou.

pozvánka 12.1.B.Bystrica

 

Vízia pre vidiecke oblasti – TN kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre  Trenčiansky kraj Vás pozýva na Online workshop – Dlhodobá vízia pre vidiek

Seminár sa uskutoční 13.1.2021, online formou.

pozvánka 13.1.2021

 

Vízia pre vidiecke oblasti – PO kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na online workshop Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti v Prešovskom kraji

Seminár sa uskutoční 13.1.2021, online formou.

pozvánka 13.1. Prešov

 

Vízia pre vidiecke oblasti – NR kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na online workshop Vízia pre vidiecke oblasti

Seminár sa uskutoční 13.1.2021, online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM.

pozvánka 13.1.Nitra

 

Vízia pre vidiecke oblasti – KE kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre  Košický kraj Vás pozýva na online workshop DLHODOBÁ VÍZIA PRE VIDIECKE OBLASTI EK

Seminár sa uskutoční 14.1.2021, online formou.

pozvánka 14.1. Košice

 

Vízia pre vidiecke oblasti – TT kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na online workshop Vízia pre vidiecke oblasti

Seminár sa uskutoční 14.1.2021, online formou.

pozvánka 14.1. Trnava

 

Vízia pre vidiecke oblasti – ZA kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na online workshop Vízia pre vidiecke oblasti

Seminár sa uskutoční 14.1.2021, online formou.

pozvánka 14.1. Žilina

 

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre MAS Banskobystrického kraja

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj vás pozýva na Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre MAS Banskobystrického kraja

Pracovné stretnutie  sa uskutoční  online dňa 28.1.2021

pozvankatp_ 28.1

 

Online seminár 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na online seminár k výzve k podopatreniu PRV SR 2014-2020 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva,

ktorý sa uskutoční 29.1.2021 o 11.00 hod., prostedníctvom aplikácie ZOOM.

pozvankase_ 29.1

 

február 2021

Udržateľnosť zelenej infraštruktúry v rámci PRV SR 2014 – 2020

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Košický kraj Vás pozýva na online seminár Udržateľnosť zelenej infraštruktúry v rámci PRV SR 2014 – 2020.

Termín a miesto konania aktivity: 18.02.2021, online

Podrobnosti v Pozvánke s programom.

pozvanka 18.2.2021

 

marec 2021

Ekologická poľnohospodárska výroba v prechodnom období 2021 – 2022 v rámci PRV SR 2014 – 2020

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na online seminár Ekologická poľnohospodárska výroba v prechodnom období 2021 – 2022 v rámci PRV SR 2014 – 2020.

Online seminár sa uskutoční 24.3.2021, online prostredníctvom aplikácie ZOOM

pozvanka 24.3.2021

 

Pozvánka na Klub mladých farmárov – 25.3.2021

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov” s podtémou Predaj z dvora a aktuálny stav prípravy strategického plánu

Termín a miesto konania:   25.3.2021, online

pozvanka 25.3.2021

 

Pozvánka na Klub mladých farmárov – 26.3.2021

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov” s podtémou Možnosti financovania investičných zámerov a inovatívne poľnohospodárstvo (využívanie digitálnych technológii v RV a ŽV)“

Termín a miesto konania:   26.3.2021, online

pozvanka 26.3.2021

 

apríl 2021

Online seminár “Obstarávanie tovarov a služieb v kontexte žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1”

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na online seminár k výzve k podopatreniu PRV SR 2014-2020 “Obstarávanie tovarov a služieb v kontexte žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1”, ktorý sa uskutoční 9.4. 2021 o 9.00 hod., prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Na seminár je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 7.4.2021 prostredníctvom registračného formulára

pozvánka 9.4.2021

 

jún 2021

7. ročník oslavy sv. Urbana

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj pozýva MAS na  podujatie 7. ročník oslavy sv. Urbana

Podujataie sa uskutoční 5. júna 2021, Krížny Vrch v Leviaciach

júl 2021

Výmena skúseností do Nitrianskeho kraja – MAS Požitavie – Širočina

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na Výmenu skúseností do Nitrianskeho kraja – MAS Požitavie – Širočina.

Termín a miesto konania: 20. a 21.7.2021, územie MAS Požitavie – Širočina

Dokumenty na stiahnutie

pozvanka 20.7.2021

 

Ekologické poľnohospodárstvo v Prírodnej záhrade

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na seminár s ukážkou dobrej praxe priamo v prírodnej záhrade “Ekologické poľnohospodárstvo v Prírodnej záhrade”

Termín a miesto konania: 30.07.2021, Prírodná záhrada Bažina na Šiašove, okr. Brezno

Dokumenty na stiahnutie

pozvánka 30.7.2021

 

august 2021

Vidiecky deň v Čeríne

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na Vidiecky deň v Čeríne, kde sa budú prebiehať mikroregionálne farmárske a remeselnícke trhy a budú sa prezentovať vidiecke ľudové práce.

Termín a miesto konania: 07.08.2021, Čerín

Dokumenty na stiahnutie

pozvankavidieckydenvcerine782021

 

Informačný seminár na tému Rodinná ekofarma – ukážka dobrej praxe

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár Rodinná ekofarma – ukážka dobrej praxe, ktorý sa bude konať v nedeľu, dňa 15.8.2021 na rodinnej ekofarme AFRA,  Odorica 4, Levoča

Dokumenty na stiahnutie

pozvanka-1582021odoricalevoca

 

Dožinky v Dolnej Žďani

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na Dožinky v Dolnej Žďani, kde bude prezentovať svoju činnosť a PRV SR 2014 – 2020.

Termín:  28.08.2021

Čas:  13:00 – 20:00

Miesto:  Dolná Žďaňa, okr. Žiar nad Hronom

 

Dokumenty na stiahnutie

pozvankadozinkyvdolnejzdani280820211

 

október 2021

Jablkové hodovanie s mladým vínom

Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Malokarpatským osvetovým strediskom Vás pozýva na aktivitu ” Jablkové hodovanie s mladým vínom” 

Termín: 9.10.2021, areál Školskej pivnice SOŠ VO, Horná 22, Modra

Dokumenty na stiahnutie

jh-2021-a2-modra.pdf

 

Konferencia “Ekologická poľnohospodárska výroba (EPV) v novom programovom období 2023-2027”

Zväz ekologického poľnohospodárstva  a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozývajú na Konferenciu “Ekologická poľnohospodárska výroba (EPV)  v novom programovom období 2023-2027”

Termín a miesto: 13.10.2021, Penzión Dolinka, Liptovská Teplička v prípade zhoršenej pandemickej situácie a v súlade s Covid Automatom sa bude konferencia konať online formou

Dokumenty na stiahnutie

pozvankakonferencia13102021.pdf

 

Aktuálne informácie pre rok 2020

január 2020

Školenie: Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci PRV SR 2014 – 2020

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj vás pozýva na školenie „Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci PRV SR 2014 – 2020“

Cieľom aktivity je pomôcť prijímateľom NFP z podopatrení PRV SR 2014 – 2020 k lepšej implementácii programu a  zabezpečiť zníženie chybovosti pri predkladaných ŽoP.

Termín: 28.01.2020

Miesto: Modra

pozvanka 28.1.2020

 

február 2020

Ekonomika podniku a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj vás pozýva na školenie „Ekonomika podniku a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020“.

Cieľom aktivity je pomôcť prijímateľom NFP z PRV SR 2014 – 2020 k zníženiu chybovosti pri evidencii finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020 a účtovaní položiek v súvislosti s realizáciou projektu.

Termín: 18.02.2020

Čas: 08:30 – 15:30

Miesto: Penzión BOCA, Dolná 52, Banská Bystrica

pozvánka 18.2.2020

 

Informačný seminár – Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na informačný seminár – Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

Miesto konania: Kultúrny dom v obci Zemplínska Nová Ves, 076 16 Zemplínska Nová Ves

Termín konania: 12. 02. 2020

Z organizačných dôvodov je nevyhnutné potvrdiť Vašu účasť najneskôr v termíne do 05.02.2020 e-mail: krakke@krakke.sk tel.: 0910 910 857

Viac info nájdete v pozvánke s programom.

pozvánka 12.2.2020

 

Pozvánka na Klub mladých farmárov – Západné Slovensko

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov

Termín konania: 21. – 22. február 2020

Miesto konania: Reštaurácia Alžbetka, Malinovského 884, 916 21 Čachtice

Pozvánka 21.2.2020 

marec 2020

Pozvánka na Klub mladých farmárov – Stredné Slovensko

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický a Žilinský kraj vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov

Termín a miesto konania:   06. – 07. marec 2020, Salaš Zbojská – Zbojnícky dvor

(Hlavná 66/62, 976 56 Pohronská Polhora)

pozvánka 6.3.2020

 

august 2020

Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva PRV SR 2014 -2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na školenie k téme „Podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva PRV SR 2014 – 2020

Termín konania: dňa 12.08.2020 v Bratislave Hotel BNC, Turbínová 1, 831 04 Bratislava

pozvanka 12.8.2020

 

september 2020

Medzinárodný seminár hodnotiteľov hydiny

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj a Slovenský zväz chovateľov Vás pozývajú na medzinárodný hydinársky seminár pre posudzovateľov EE 2020

Termín a miesto konania: 11. – 13. september 2020 Trenčín.

medzinárodný hydinársky seminár program

pozvánka 11. 13.9.2020

 

október 2020

 

Vízia ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV) v novej SPP

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj v spolupráci so Zväzom ekologického poľnohospodárstva EKOTREND Vás pozývajú na celoslovenskú konferenciu s názvomVízia ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV) v novej SPP.

Konferencia sa uskutoční dňa 13.10.2020Penzióne Dolinka v Liptovskej Tepličke.

Konferencia je určená pre poľnohospodárov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo.

Viac info v pozvánke s programom.

pozvanka 13.10.2020

 

LAUGARICIO CUP 2020 Trenčianska regionálna výstava zvierat

Slovenský zväz chovateľov ZO  Trenčianske Stankovce, Slovenský klub chovateľov husí a kačíc,  Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj, Vás pozývajú na:

LAUGARICIO CUP 2020 Trenčianska regionálna výstava zvierat s medzinárodnou účasťou o titul majstra Trenčianskeho regiónu:

ŠAMPIÓN LAUGARICIO a MAJSTER LAUGARICIO, 20. Špeciálna výstava  Slovenského klubu chovateľov husí a kačíc, 11. ročník memorialu R. Mojžiša, 12. Špeciálna výstava nutrii a aukcia plemenných zvierat.

Miesto: TRENČIANSKE STANKOVCE, kultúrny areál pri požiarnej zbrojnici

22.X. registrácia a ustajnenie zvierat,  23.X.2020 hodnotenie zvierat

  •   sobota: 24.X.2020  09.00 – 17.00 hod. prehliadka výstavy
  •   nedeľa: 25.X.2020  09.00 – 13.00 hod. prehliadka výstavy

pozvanka 22.10.2020

 

november 2020

Predaj z dvora

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na online seminár Predaj z dvora

Termín: 10.11.2020

Cieľom aktivity je objasnenie problematiky „predaja z dvora“ od A po Z – legislatívna úprava, poskytnutie základných informácií o predaji produktov z dvora, pravidlá predaja z dvora, produkty  vhodné a nevhodné pre predaj z dvora, praktické návody prepredaj produktov z dvora a riešenie prípadových štúdií na konkrétnu tému.

predajzdvora

spravavoka 10.11.

 

december 2020

Informačný webinár pre farmárov k aktuálnej výzve 4.1

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na Informačný online webinár pre farmárov k aktuálnej výzve 4.1

Seminár sa uskutoční v stredu 14.12.2020, online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM.

 pozvanka 14.12

 

Informačný seminár „Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1“ ZA kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na Informačný online seminár  „Výzva  č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1“

Seminár sa uskutoční v stredu 15.12.2020, online formou

pozvanka 15.12

 

Moderné SMART technológie v rozvoji obcí a regiónov – NR kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na informačný seminár na tému: Moderné SMART technológie v rozvoji obcí a regiónov.

Seminár sa uskutoční v stredu 16.12.2020, online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM.

pozvanka 16.12

 

Moderné SMART technológie v rozvoji obcí a regiónov – TT kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na informačný seminár na tému: Moderné SMART technológie v rozvoji obcí a regiónov.

Seminár sa uskutoční v stredu 17.12.2020, online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM.

pozvanka 17.12

 

Informačný webinár k výzve č. 50/PRV/2020 podopatrenie 4.1 – PO kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár na tému „Informačný webinár k výzve č. 50/PRV/2020 podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov“, ktorý sa bude konať formou online webinára dňa 22.12.2020 so začiatkom o 8:45 hod.

pozvanka 22.12

 

 

 

 

Aktuálne informácie pre rok 2019

marec 2019

súbory na stiahnutie

Prenos poznatkov a výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 – 2020 5.3.2019

IV. Dunajskostredský klobásový festival – tradičné chute vidieka 9.3.2019

Pozvánka na študijnú cestu do Poľska 14.-15.3.2019

Aktuálne témy v poľnohospodárstve 12.3.2019

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu spojenú s workshopom 26.3.2019

 

apríl 2019

súbory na stiahnutie

pozvánka na školenie 8.4.2019

pozvanka 9.4.2019

pozvanka na školenie 9.4.2019

pozvanka na školenie 10.4.2019

pozvanka na školenie 11.4.2019

 

 

máj 2019

 

jún 2019

súbory na stiahnutie

Informačný workshop

Hurá leto 2019 domadické trhy

 

Október 2019

Tretie stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji – 1.10.2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na tretie stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji, ktoré sa uskutoční dňa 1. októbra 2019 v čase od 10:00 do 14:00 hod. v kolibe Šariš parku, Železničná č. 1900 vo Veľkom Šariši.

pozvánka 1.10.2019

 

Konferencia rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta – 4.10.2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj v spolupráci s Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Galanta Vás pozývajú na Konferenciu rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta

pozvánka_ 4.10.2019

 

Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika/Nemecko (Regionálnych antén NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj) 8.- 11.10.2019

Odborná exkurzia do Českej republiky a Nemecka bude prebiehať v dňoch 8. – 11. októbra 2019 v území MAS Český sever a MAS NATURPARK ZITTAUER GEBIRGE.
Exkurzia je zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ.

pozvánka 8.10.2019

 

Študijná cesta na Moravu 9.-11.10.2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj organizuje v dňoch 09. – 11. októbra 2019 odbornú študijnú cestu na Moravu, zameranú na krátke dodávateľské reťazce, možnosti odbytu, lokálne trhy, regionálne produkty a služby, miestne trhy, inovácie a príklady dobrej praxe pre beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Banskobystrického kraja

pozvánka 9.10.2019

 

Konferencia pre MAS „Postupy MAS v rámci konania o ŽoNFP“ 15.-17.10.2019

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na aktivitu Konferencia pre MAS „Postupy MAS v rámci konania o ŽoNFP“
Termín konferencie: 15. – 17.10.2019
Miesto konferencie: Hotel SKI & WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA**** Demänovská Dolina 82, 031 01 Demänovská Dolina

Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4. a 7. PRV SR 2014-2020 v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS   – 24.10.2019

Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj, Prešovský kraj a Banskobystrický kraj Vás pozývajú na vzdelávaco-informačnú aktivitu Oprávnené a neoprávnené výdavky v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4. a 7. PRV SR 2014-2020 v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS ktorá sa uskutoční 22.10. 2019, v čase od 9:00 h, Hotel Klar v Liptovskom Mikuláši

pozvánka 22.10.2019

 

Konferencia „SMART vidiek“ – 24.10.2019

Konferencia sa bude konať dňa 24. októbra 2019 v priestoroch pavilónu „K „na Agrokomplexe od 9.15 hod. za účasti všetkých MAS z Nitrianskeho regiónu, partnerov, zástupcov VÚC a hostí.
Sprievodným programom konferencie bude aj prezentácia a predaj regionálnych výrobkov a produktov – certifikovaných regionálnou značkou kvality PONITRIE, NITRAVA a PODUNAJSKO.

leaderkonf 24.10.2019

 

November 2019

Ekologická poľnohospodárska výroba na Slovensku dnes a v budúcej SPP – 5.11.2019

Zväz ekologického poľnohospodárstva EKOTREND v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozývajú na celoslovenskú konferenciu s názvom “Ekologická poľnohospodárska výroba na Slovensku dnes a v budúcej SPP”
termín – 5.11.2019
miesto konania : Penzión Dolinka Liptovská Teplička

pozvánka 5.11.2019

pozvánka 6.11.2019

Význam špeciálnej rastlinnej výroby a jej podpora z prostriedkov PRV SR 2014 – 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na konferenciu „Význam špeciálnej rastlinnej výroby a jej podpora z prostriedkov PRV SR 2014 – 2020“ termín: 13.11.2019

pozvánka 13.11.2019

Študijná zahraničná cesta do Hannovera v Nemecku

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na zahraničnú študijnú cestu do Hannovera v Nemecku termín: 13.-16.11.2019

pozvánka 13.-16.11.2019

Postup pri príprave žiadosti o NFP na podopatrenie 7.2 z PRV SR 2014-2020 na základe výziev MAS

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie Postup pri príprave žiadosti o NFP na podopatrenie 7.2 z PRV SR 2014-2020 na základe výziev MAS termín: 14.11.2019

pozvánka 14.11.2019

 

December 2019

Prenos poznatkov v rámci implementácie PRV SR 2014 – 2020

RA NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na informačný workshop Prenos poznatkov v rámci implementácie PRV SR 2014 – 2020

Cieľom aktivity je pomôcť žiadateľom resp. prijímateľom NFP zorientovať sa v problematike celej implementácie projektov z PRV SR 2014 – 2020 počnúc od podania žiadosti, cez systém financovania, až po proces kontroly zo strany PPA.

Termín a miesto: 3. – 5.12.2019, Vinné

pozvánka 3.12.2019

 

Vianočné trhy

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás v spolupráci s obcou Gáň pozýva na podujatie: Vianočné trhy

Podujatie sa uskutoční 7. decembra 2019 od 13.00 do 20.00 hod. v obci Gáň

pozvánka 7.12.2019

 

Vzdelávaco-informačné stretnutie: Predpoklady, príprava a podklady na prípravu žiadosti o NFP na podopatrenie 6.3 PRV SR 2014 – 2020 v zmysle harmonogramu výziev

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie Predpoklady, príprava a podklady na prípravu žiadosti o NFP  na podopatrenie 6.3 PRV SR 2014 – 2020 v zmysle harmonogramu výziev

Stretnutie sa uskutoční  11. decembra 2019, v čase od 9:00 h v Trstenej

pozvánka 11.12.2019

 

Jarmok tradičných vidieckych produktov

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na Jarmok tradičných vidieckych produktov.

Termín a miesto konania aktivity: 12.12.2019, Obec Hrčeľ

Program: 

  • Výstava tradičných produktov
  • Tvorivé dielne a remeslá
  • Poradňa pre záhradkárov
  • Poskytnutie informácií k PRV SR 2014 – 2020

pozvánka 12.12.2019