Boj s korupciou, zlyhania a iné neférové praktiky, ktoré roky sužovali prácu poctivým poľnohospodárom, potravinárom i lesníkom. S tým všetkým sa muselo začať v marci 2020 vysporiadavať nové vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Uviedol to v pondelok minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) pri hodnotení svojho ročného pôsobenia vo funkcii. Agrorezort na tento rok podľa neho plánuje aj niekoľko dôležitých investičných výziev.

Zmenu vlády podľa neho už od prvých dní sprevádzala pandémia ochorenia COVID-19, na ktorú musel agrorezort vedieť operatívne reagovať. Bola to podľa neho zároveň príležitosť, kedy MPRV SR začalo výrazne apelovať na zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, ako aj podporu domácich výrobcov a spracovateľov. Jedným z takýchto riešení bol podľa MPRV projekt “Zlaté jahňa” a spustenie predaja jahňacieho mäsa v slovenských obchodoch.

“Naša misia mala od prvých dní veľmi jasný zámer. Ukončiť nosenie obálok s dohodnutými percentami provízií za pridelenie eurofondov. Prišli sme nastoliť slušnosť a poriadok, nekompromisne sa zbaviť všetkých korupčných schém, ktoré roky zbedačovali túto krajinu a okrádali všetkých poctivých občanov na Slovensku. A ja som hrdý, že sa nám to podarilo,” vyhlásil Mičovský.

Priblížil, že vedenie MPRV spustilo krátko po svojom príchode forenzný audit v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). “Prešetrilo sa 110 prípadov v hodnote 47 miliónov eur. Z preskúmaných platieb bolo vyše 27 miliónov eur pravdepodobne spojených s korupciou. Vážne zistenia sme objavili aj v súvislosti s Národným potravinovým katalógom alebo v štátnom podniku Agrokomplex národné výstavisko. Kontrolná skupina v tejto súvislosti podala trestné oznámenia a ministerstvo naďalej poskytuje súčinnosť Národnej kriminálnej agentúre,” povedal štátny tajomník MPRV Martin Fecko.

MPRV spresnilo, že agrorezort napriek náročnému roku spojenom s koronakrízou dokázal od nástupu Mičovského vyplatiť najvyššiu štátnu pomoc za posledné štyri roky a celkovo zrealizovať platby za viac ako 766 miliónov eur. Z toho priame platby a neprojektové podpory v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2014 až 2020 za minulý rok predstavovali čiastku takmer 583 miliónov eur, pri organizácii trhu a štátnej pomoci išlo o viac ako 51 miliónov eur a projektové podpory vlani predstavovali sumu skoro 133 miliónov eur. Významnou pomocou zameranou na špeciálnu rastlinnú výrobu a chov hospodárskych zvierat bolo aj vyplatenie “Zelenej nafty” vo výške 25 miliónov eur.

V oblasti pôdohospodárstva rezort podľa Mičovského začal minulý rok realizovať 130 projektov pozemkových úprav v 133 katastrálnych územiach. Zároveň však prišlo k zásadnému prehodnoteniu stratégie, keď rezort bude v najbližších rokoch podporovať najmä budovanie spoločných zariadení. Podľa jeho slov prišlo aj k rozšíreniu informácií tzv. agromáp, kde dnes verejnosť môže nájsť dáta o obvyklej výške nájmu či poberateľoch podpôr. MPRV plánuje aktívne pokračovať v konsolidácii komplikovaných pozemkových vzťahov. Ide o verejné obstarávanie 93 projektov pozemkových úprav a výber ďalších 120 katastrálnych území pre tieto úpravy.

S cieľom čo najviac pomôcť pôdohospodárom, rozvíjať krajinu a tak zvyšovať potravinovú sebestačnosť Slovenska, zaviedlo podľa Mičovského MPRV v úvode tohto roka aj redistributívnu platbu. V roku 2021 podľa neho príde aj k dorovnaniu podpôr oviec a kôz na úroveň podpory dojníc.

“Kľúčovou úlohu je dopracovanie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 až 2027. V marci bola dopracovaná aktualizácia Intervenčnej stratégie, ktorá bude v najbližšom čase prediskutovaná vo veľkej partnerskej Pracovnej skupine pre vypracovanie Strategického plánu CAP. V pracovných skupinách pracuje vyše 300 expertov, ktorí zastupujú poľnohospodárske, potravinárske a lesnícke komory a veľké množstvo organizácií,” uviedol štátny tajomník MPRV Andrej Gajdoš.

MPRV plánuje v tomto roku časť zdrojov z Európskeho nástroja na obnovu, ktorá je určená na riešenie dopadov pandémie COVID-19 na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, použiť na navýšenie PRV SR 2014 až 2020, ktorého obdobie implementácie sa predlžuje o dva prechodné roky. Na podporu lesníctva plánuje agrorezort ešte tento rok vyčleniť asi 140 miliónov eur prostredníctvom PRV SR.

TASR, foto tasr