Potravinári združení v Potravinárskej komore Slovenska (PKS) na minulotýždňovom valnom zhromaždení bilancovali predchádzajúce obdobie. Zhodnotili, že intenzívna verejná diskusia o stave agropotravinárskeho odvetvia postupne prináša svoje ovocie v podobe vyčlenenia zvýšených finančných prostriedkov pre rezort pôdohospodárstva a prijatia legislatívy dotýkajúcej sa potravinárov, najmä dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Začaté úlohy je však potrebné dotiahnuť do konca, a preto očakávajú, že v najbližšom čase budú predstavené konkrétne oparenia na finančnú podporu potravinárskeho sektora. Informovala o tom Monika Mičúchová z PKS.

Predchádzajúci rok sa podľa nej pre potravinárov niesol v znamení diskusie s najvyššími štátnymi predstaviteľmi o podpore celého agropotravinárskeho odvetvia. Zároveň potravinári detailne sledovali a zapájali sa do diskusie o legislatíve, ktorá má priamo dosah na potravinárov, najmä dodávateľsko-odberateľské vzťahy, a to zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, zákon o špeciálnom odvode obchodných reťazcov a novela zákona o cenách.

“Minulé obdobie boli informácie o stave agropotravinárskeho sektora na Slovensku jednou z kľúčových tém v médiách. Sme radi, že aj naše intenzívne diskusie s najvyššími štátnymi predstaviteľmi prinášajú svoje ovocie vo forme zvýšených finančných prostriedkov na štátnu pomoc v rezorte pôdohospodárstva. Do ďalšieho obdobia sú pre nás kľúčové dve veci: konkrétne opatrenia na finančnú podporu potravinárskeho priemyslu a stabilná a adekvátna finančná podpora agrosektora aj na ďalšie roky,” uviedol Daniel Poturnay, prezident PKS.

Potravinári zároveň na valnom zhromaždení odsúhlasili plán činnosti na nasledujúci rok, zvolili nových členov predstavenstva a dozornej rady a v závere diskutovali o aktuálnych otázkach s hosťami z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Predmetom vzájomnej diskusie bol schválený zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, Značka kvality SK i systémové opatrenia na podporu potravinárskeho priemyslu.

“Možnosť priamej diskusie so zástupcami nášho rezortného ministerstva hodnotia členovia Potravinárskej komory Slovenska veľmi pozitívne. Zároveň v rámci vzájomného dialógu získajú aj predstavitelia štátnej správy cenné podnety priamo od potravinárov, ktorých sa legislatívne a iné opatrenia štátu bytostne dotýkajú,” uzatvoril Poturnay.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

TASR