Skupina dobrovoľníkov z Popradu založila  iniciatívu Poďme si pomáhať, zameranú na pomoc seniorom a chorým . Dobrovoľníci – prevažne vysokoškolskí študenti – pre nich v rámci pomoci zabezpečujú dovoz liekov a základných potravín do domácností a rozvážajú aj obedy zadarmo. 

Ako uviedol Timotej  Mucha – zakladateľ  projektu Poďme si pomáhať, ktorý vznikol s podporou občianskej iniciatívy Poďme sa rozprávať, základnou myšlienkou iniciatívy je pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú a znížiť tak riziko ich nákazy.  “Túto službu prinášame pre všetkých starších, zdravotne znevýhodnených a ďalších ľudí v núdzi, ktorí potrebujú našu pomoc. Dovoz liekov a nákupy do domácností zabezpečíme pre každého, kto o to požiada. Najbližších šesť týždňov budeme každý deň rozvážať aj šesťdesiat obedov zadarmo, a to sociálne slabším – seniorom, ale aj rodinám s deťmi, ” vysvetľuje Mucha. Všetci dobrovoľníci sú riadne označení odznakom Poďme si pomáhať.

Pomoc je potrebné objednať vopred, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom formulára na https://www.podmesipomahat.sk/#postup.  V prípade vyzdvihnutia liekov je potrebné poskytnúť dobrovoľníkovi kartičku poistenca a recept na daný liek.

Momentálne pomáha v teréne 16 dobrovoľníkov.  Iniciatíva Poďme si pomáhať pôsobí okrem Popradu aj v Humennom, Piešťanoch a v Kysuckom Novom Meste. “Vieme pomôcť s rozbehnutím pomoci aj v ďalších mestách. Dobrovoľníkom poskytneme ochranné pomôcky, systém práce a uverejnime ich na našej webovej stránke,” uzatvára Mucha, ktorý spolu s dobrovoľníkmi plánuje pomáhať ľuďom odkázaným na pomoc aj po skončení pandémie.

Radoslava Novotná