Návštevníkov oravskej časti Tatier upozorňujeme na uzáveru červeno značeného turistického chodníka cez Juráňovu dolinu v úseku od sedla Umrlá po cestu v Bobroveckej doline, kde momentálne prebieha spracovanie podkôrnikovej kalamity. Obchádzka je možná po červenej trase cez Tichú dolinu s pokračovaním po žltej značke popod Ježov vrch a návratom do Oravíc modro značeným turistickým chodníkom cez Bobroveckú dolinu.

Mgr. Martina Petránová
koordinátor vonkajšej komunikácie ŠL TANAP-u