Objem emisií oxidu uhličitého spojených s využívaním energie sa v roku 2019 celosvetovo stabilizoval. Nenaplnili sa tak obavy, že trend, ktorý sa prejavil v uplynulých dvoch rokoch nárastom objemu emisií, bude ďalej pokračovať. Podľa denníka Financial Times (FT) to vo svojej správe v utorok uviedla Medzinárodná energetická agentúra (IEA) so sídlom v Paríži.

Emisie CO2 v roku 2019 na celom svete dosiahli 33 gigaton, čo je podobná úroveň ako v predchádzajúcom roku, a to aj napriek globálnemu ekonomickému rastu 2,9 percenta, vyplýva z údajov IEA, ktorá predtým predpokladala nárast emisií.

Stabilná úroveň emisií bola zaznamenaná prvýkrát za posledné tri roky, a to na pozadí snáh rozvinutých krajín o postupné zastavenie výroby elektrickej energie z uhlia a prechod na obnoviteľné zdroje energie – najmä veternú a solárnu – a na zemný plyn. Zvýšil sa aj podiel energie vyrobenej z jadra. Medzi faktory, ktoré prispeli k zníženiu emisií CO2, podľa IEA patria aj miernejšie počasie v niektorých krajinách a pomalší hospodársky rast na viacerých rozvíjajúcich sa trhoch.

“Prechod na čistú energiu sa začína veľmi výrazne zrýchľovať,” uviedol šéf IEA Fatih Birol. Apeloval, že “teraz musíme aktívne pracovať na tom, aby sme zabezpečili, že rok 2019 bude posledným vrcholom emisií skleníkových plynov vo svete, a nie ďalšou prestávkou v raste”. Pripomenul, že “na dosiahnutie tohto cieľa máme energetické technológie a musíme ich využívať.”

Podľa FT celkové emisie z energetických odvetví vyspelých ekonomík klesli na úroveň “naposledy zaznamenanú na konci 80. rokov 20. storočia”, píše sa v správe IEA. Najvýznamnejšie zníženie emisií CO2 medzi krajinami bolo zaznamenané v Spojených štátoch, a to o 140 miliónov ton (o 2,9 percenta). Úroveň emisií oxidu uhličitého v Európskej únii sa v roku 2019 znížila o 160 miliónov ton (o 5 percent), zatiaľ čo v Japonsku zaznamenali pokles 45 miliónov ton (približne 4 percentá).

Medzitým však emisie skleníkových plynov mimo rozvinutých krajín stále rýchlo rastú. Tento ukazovateľ sa v roku 2019 zvýšil o približne 400 miliónov ton, pričom takmer 80 percent tohto objemu pripadlo na Áziu, kde naďalej rastie výroba elektriny z uhlia. Zo správy IEA vyplýva, že nárast emisií v rozvojových krajinách bol kompenzovaný ich poklesom v rozvinutých krajinách.

TASR  11.2.2020

foto LM