Organizácia Greenpeace Slovensko vyzýva politické strany, aby pri rokovaniach o budúcej vláde kládli dôraz na ochranu klímy a životného prostredia. Organizácia si myslí, že téma je natoľko dôležitá, aby bola zahrnutá aj v programovom vyhlásení vlády. Informovala o tom programová riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

“V momente, v akom sa nachádzame, nie je akceptovateľné, aby táto téma naďalej zostala na okrajoch politického diania. Až tri zo zvolených strán sa podpísali pod tri systémové klimatické ciele vo výzve, ktorú sme stranám zaslali ešte pred voľbami,” uviedla Juríková. Greenpeace očakáva, že pre novú vládu bude téma klimatickej krízy jednou z priorít. Taktiež by sa to malo odzrkadliť na odbornosti ľudí, ktorí budú jednotlivé pozície zastávať.

Klimatická kríza je podľa Juríkovej jednou z najväčších výziev a budúca vláda nemôže čakať s riešeniami. “Tento rok je rozhodujúci v tom, či sa nám naozaj podarí začať implementovať potrebné zmeny, alebo jednoducho rezignujeme na dôstojnú budúcnosť ďalších generácií,” podotkla Juríková. Dodala, že budúca vláda bude tou poslednou, ktorej sa môže podariť zvrátiť nepriaznivý vývoj klimatickej zmeny, ochrániť prírodu a zdravie obyvateľov pred jej následkami.

Na to, aby sa predišlo najhorším dôsledkom klimatickej krízy, je potrebné zaručiť, aby priemerná globálna teplota nepresiahla 1,5 stupňa Celzia, uvádza Juríková. Na to, aby Slovensko prispelo k tomuto cieľu, musí čo najskôr začať výrazne znižovať emisie skleníkových plynov.

TASR 4.3.2020

foto LM