Digitálne poľnohospodárstvo prispieva k udržateľnejšej, produktívnejšej a konkurencieschopnejšej poľnohospodárskej výrobe. Využívaním moderných technológií možno dosiahnuť množstvo technologických riešení na zlepšenie efektivity pri využívaní zdrojov, zníženie výrobných nákladov, zlepšenie zdravotného stavu zvierat a taktiež posilnenie postavenia poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci. Uviedla to na ministerskej konferencii, ktorá sa konala v Berlíne pri príležitosti medzinárodného veľtrhu Grüne Woche, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).

Ako ďalej uviedla, digitalizácia umožňuje poľnohospodárom robiť rýchle rozhodnutia, presne prispôsobené jednotlivým oblastiam – od výberu správnej odrody plodín a použitia primeranej dávky hnojív až po stanovenie ideálneho času na realizáciu opatrení pre ochranu plodín. Práve preto má digitálne poľnohospodárstvo výrazný potenciál prispieť k udržateľnosti celého sektora v budúcnosti.

Slovensko podľa nej úspešne využíva moderné technológie v rastlinnej výrobe, najmä v záhradníctve a skleníkovom priemysle. V živočíšnej výrobe Slovensko úspešne zaviedlo program EkonMODmilk, online aplikáciu pre poľnohospodárov v oblasti mliečnych výrobkov, ktorá umožňuje chovateľovi sledovať procesy plánovania výroby, ako aj ich vplyv na produktivitu, reprodukčné parametre a ďalšie parametre chovu.

Využitie elektronizácie a digitalizácie v chovoch hospodárskych zvierat je na Slovensku dostupné hlavne pre veľké a etablované chovy, ktoré majú dostatok finančných zdrojov a môžu si dovoliť rozsiahlejšie investície. Paradoxne, nové technológie sú príťažlivé najmä pre mladých poľnohospodárov, ktorí však v začínajúcich chovoch musia čeliť viacerým problémom, ako je napríklad nedostatok zdrojov a vysoká trhová konkurencia. Z tohto dôvodu im často nezostávajú prostriedky a energia na zavádzanie technológií do produkcie.

Dôležitým zdrojom informácií pre poľnohospodárstvo sú mapy diaľkového snímkovania Zeme, ktoré obsahujú vrstvy so znázornením biotopov a výskytu chránených druhov, oblastí s prírodnými obmedzeniami, krajinné prvky, nárazníkové zóny, chránené vtáčie územia a územia európskeho významu, potenciál pestovania určitých plodín a podobne.

Ako uviedla vicepremiérka pre médiá, Slovensko je krajina kde je možnosť uplatnenia veľkoplošných technológií. Až 80 % plochy využívajú veľkí poľnohospodári, čo je v porovnaní s krajinami s malými farmami pri využívaní moderných technológií výhodou. Práve digitálne technológie sa dajú vo veľkovýrobných technológiách veľmi efektívne využiť. “Jednou z možností je využitie tzv. precízneho poľnohospodárstva, kde sa môžu znižovať náklady na pohonné látky, všetkých chemických prostriedkov, ako aj na ľudskú prácu. Ak farma využíva precízne poľnohospodárstvo, znamená úsporu až 30 % nákladov. Významná je aj čiastočná eliminácia uhlíkovej stopy, keďže sa znižujú prejazdy traktorov a celej poľnohospodárskej techniky po poli,” Zdôraznila Matečná.

TASR     foto TASR