Podmienky fotosúťaže

 • Súťaže sa môže zúčastniť každý  návštevník internetového portálu  www.slovenskyvidiek.sk.
 • Podmienkou zaradenia fotografií je, aby súťažiaci vyplnili všetky požadované údaje, v opačnom prípade fotografie nebudú zaradené do súťaže. (meno a priezvisko súťažiaceho, adresa).
 • Súťažiaci zaraďujú fotografie priamo do rubriky Fotosúťaž na internetovom portáli
 • Počet  fotografií, prihlásených do súťaže od jedného autora,  je  z kapacitných dôvodov obmedzený na 3ks/mesiac.
 • Do fotosúťaže budú zaradené len  kvalitné , hodnotné  a tematicky súvisiace fotografie.
 • Vyhlasovateľ súťaže Land Media si vyhradzuje právo neuverejniť nevhodné fotografie alebo fotografie, ktoré sú v rozpore s právnym i  predpismi SR.
 • Zaslaním fotografie súťažiaci potvrdzuje, že je autorom predmetných fotografií, a že k nim vlastní autorské práva, ktoré portálu – Slovenský vidiek – udeľuje výhradne pre potreby tejto fotosúťaže.
 • Súťažiaci a víťazi súhlasia s tým, že vybrané fotografie môžu byť zverejnené na portáli pri dodržaní  všetkých zásad,  vzťahujúcich sa na autorské práva.
 • Fotografie budú hodnotiť návštevníci internetového portálu www.slovenskyvidiek.sk   a pracovníci  portálu 1 krát mesačne.
 • Najlepšie hodnotené fotografie v jednotlivých mesiacoch ako aj mená výhercov, budú pravidelne uverejňované na titulnej strane portálu. V časti Fotosúťaž .

Výhercov odmeníme hodnotnými knižnými publikáciami

Do májovej súťaže venoval publikáciu:

Ing. Juraj Kerekeš

odborník z praxe v turizme

osobnosť cestovného ruchu SR

 

 

Súťaž vyhlasujeme pre tematické okruhy:

 1. Rastlinná a živočíšna výroba
 2. Chov hospodárskych zvierat, domáce zvieratá
 3. Poľnohospodárska  a záhradná technika
 4. Život na vidieku a v regiónoch
 5. Agroturistika
 6. Ekológia

 

Registrácia súťažiacich / prihlasovací formulár:

Enable JavaScript to use the form


Musíte byť zaregistrovaný, ak chcete nahrávať fotografie.