Lučenecká spoločnosť ForPack, zameraná na výrobu papierových voštinových panelov, nábytkárskych voštinových panelov a papierových tašiek a vreciek, plánuje rozšíriť výrobu. Vo Fiľakove chce preinvestovať do konca budúceho roka 11,2 milióna eur a okrem súčasných 16 vytvoriť 100 nových pracovných miest. Štát by mal firme prispieť sumou 5,022 milióna eur, vyplýva z materiálu, ktorý zverejnilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Investičný stimul ešte musí schváliť vláda.

Firma, ktorej spoločníkmi sú česká akciová spoločnosť Forlit z Rohatca a lučenecká Europak, by mala dostať dotáciu na nákup dlhodobého majetku vo výške dvoch miliónov eur, úľavu na dani z príjmu vo výške 2,444 milióna eur a príspevok na vytvorené nové pracovné miesta v maximálnej hodnote 577.500 eur.

ForPack pôvodne vyrábal papierové voštinové panely v prevádzkarni v Lučenci. Išlo však o prenajaté priestory, ktoré kapacitne nepostačovali. Realizáciou investičného zámeru sa aktivity firmy presunú do 15 kilometrov vzdialeného Fiľakova v rovnakom okrese.

Materská spoločnosť Forlit pôsobí na trhu voštinových produktov už od roku 2003. V roku 2007 získala certifikáciu na výrobu podľa normy ISO 9001 a v roku 2009 zaviedla blokový systém výroby papierového voštinového jadra. Ďalším predelom v činnosti prepojených podnikov prijímateľa bolo zriadenie vývojového a skúšobného centra spoločnosťou Forlit v roku 2013.

V rámci vytvorených nových pracovných miest prijímateľ počíta s 22 zamestnancami s vysokoškolským vzdelaním, 68 zamestnancami so stredoškolským a desiatimi zamestnancami so základným vzdelaním. Vážený priemer celkovej ceny práce vrátane odvodov zamestnávateľa investor predpokladá na úrovni 1455 eur.

TASR 10.2.2020