Chladné počasie zabrzdilo rast repky, dažde na prelome 10. a 11. týždňa môžu spôsobiť sekundárnu infekciu fómovou hnilobou, prípadne plesňou kapustovou.

Fómová hniloba repky 

Už na jeseň mohla napadnúť repku fómová hniloba Leptosphaeria maculans (anamorfa – Phoma lingam), hubové ochorenie typické pre kapustovité rastliny. Prejavuje sa nepravidelnými bledými škvrnami posiatymi čiernymi bodkami pykníd, na listoch aj stonkách repky. Na stonkách sú škvrny ohraničené čiernym pletivom, čo spôsobuje praskanie stoniek najčastejšie tesne nad povrchom pôdy. Cez praskliny sa dostávajú do stonky ďalšie patogény a stonka hnije. Následkom hniloby stonky môže odumrieť celá rastlina. Fómová hniloba má za následok horšie prezimovanie repky, vyskytuje sa v ohniskách. Choroba však poškodzuje rastliny počas celej vegetácie a napáda aj listy a pri neskorej infekcii aj šešule a samotné semená repky. Šírenie podporuje vysoká vzdušná vlhkosť, kedy dochádza k druhotným infekciám z napadnutých rastlín na zdravé. Patogén prežíva na napadnutých pozberových zvyškoch, preto je na prvom mieste preventívna ochrana: zaorávanie pozberových zvyškov a pestovanie repky na tom istom pozemku až po štyroch rokoch. Aj prehnojenie dusíkom prispieva k ľahšiemu napadnutiu rastlín patogénom. Dôležitá je celkove dobrá kondícia porastov.

Šetrný k životnému prostrediu je prípravok s obsahom oospór huby Pythium oligandrum Drechsler s obchodným názvom Polyversum povolený 2x za vegetáciu a prípravok na báze Bacillus subtilis pod obchodným názvom Serenade Aso. Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie 6x.

Fungicídny prípravok s morforegulačným účinkom vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ochranu repky ozimnej proti fómovej hnilobe je Dirigent a Magnello s kombináciou difenoconazole+tebuconazole. Pri jarnej aplikácií ošetrujte repku ozimnú od rastovej fázy BBCH 31 (1. internódium viditeľné) do rastovej fázy BBCH 59 (prvé korunné lupienky viditeľné, kvetné pupene ešte stále uzavreté). V priebehu sezóny ošetrujte maximálne 2x (1x na jeseň, 1x na jar).

Účinná látka difenoconazole zo skupiny triazolov zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy ergosterolu v bunkových membránach – pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI). Difenoconazole je systémová fungicídna látka s preventívnym a kuratívnym účinkom. Je absorbovaná listami a v rastline sa šíri akropetálne a translaminárne. Účinná látka tebuconazole zo skupiny triazolov inhibuje biosyntézu ergosterolu.  Tebuconazole je systémová fungicídna účinná látka s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Je absorbovaná vegetatívnymi rastlinnými orgánmi a v rastline sa šíri akropetálne. Čistý tebunazole obsahujú Plus 250 EW, Acalux 250 EW, Bukat 500 SC, Orius 25 EW, Albukol, Erasmus, Erasmus Plus, Bounty 430 SC, Spekfree 430 SC, Starpro 430 SC, Tebusha 25% EW, Mystic, Darcos, MV-Tebucol, Agrozol, Buzz Ultra DF, Tebucosh 25% EW, Tebucur, Tebucur 250 EW, Tebuguard Plus, Tubosan alebo Zizan 500 SC (max.2x).

Prípravky Score a Mavita 250 EC obsahujú účinnú látku difenoconazole.

Prípravok Prosaro 250 EC obsahuje systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a tebuconazole. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku. Obe účinné látky fungujú ako inhibítory demetylácie v procese biosyntézy sterolov (SBI). Ich spektrum účinku sa veľmi vhodne dopĺňa. Prípravok dobre účinkuje proti širokému spektru hubových patogénov s dlhodobým účinkom. Tilmor, Corinth, Proton, Baghira, Jade alebo Traper tiež obsahujú prothioconazole+tebuconazole.

Účinná látka metconazole v prípravku Caramba patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazujepreventívny a kuratívny účinok, tj. chráni listy pred napadnutím, ale tiež po vzniku infekcie. Po aplikácii metconazolu má jeho molekulová štruktúra výrazne vyššiu afinitu k 14-demethyláze buniek huby, ktorej funkciu blokuje, čoho následkom je, že rast patogéna je ihneď a dlhodobo pozastavený. Metconazole pôsobí na klíčiace spóry, na rast infekčného mycélia a na jeho nadmerné vetvenie. Tento proces prebieha veľmi rýchlo a progresívne. Okrem týchto účinkov, účinná látka evokuje zvýšenú obrannú reakciu hostiteľskej rastliny po jej ošetrení. Dobrá perzistencia účinnej látky zabezpečuje dlhodobé pôsobenie. Pri ošetrení repky ozimnej na jeseň sa zlepšuje zdravotný stav rastlín a znižuje vymŕzanie porastov. Skorá jarná aplikácia zvyšuje pevnosť stoniek a zabraňuje poliehaniu porastov.

Fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu Pictor na ochranu repky ozimnej proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), plesni sivej (Botrytis cinerea) a fómovej hnilobe koreňového kŕčku (fómové černanie stoniek Phoma lingam) má dve účinné látky. Účinná látka dimoxystrobin patrí do chemickej skupiny strobilurínov, ktorá pôsobíako inhibitor dýchania hubových organizmov. Boscalid je účinná látka zo skupiny anilidov. Pôsobí ako inhibitor  dýchania hubových organizmov, avšak v inom mieste metabolizmu než strobiluríny. Obe látky pôsobia systémovo, vykazujú preventívny aj kuratívny účinok, tzn. že chránia rastlinu pred infekciou, ale tiež po infekcii. V prípravku Efilor sú účinné látky boscalid+metconazole.

Thiophanate-methyl, účinná látka prípravku Topsin 500 SC je fungicíd so systémovou účinnosťou, ovplyvňujúci zhlukovanie mikrotubulí počas mitózy. Prípravok má  kuratívnu a protektívnu účinnosť. Účinná látka je prijímaná listami aj koreňmi. Prípravok sa vyznačuje dlhodobým reziduálnym pôsobením. Má pozitívny vplyv na celkový zdravotný stav porastu a výšku úrody. Pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb v obilninách a ďalších plodinách. Doba pôsobenia 3-4 týždne.

Prípravok Propulse obsahuje systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a fluopyram. Je účinný proti širokému spektru hubových patogénov a má dlhú dobu trvania účinku.

Fluopyram je translaminárne rozvádzaná účinná látka, ktorá preniká do vnútorných pletív, zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia pôvodcov hubových chorôb. Podľa spôsobu účinku je zaradená medzi zástupcov inhibítorov (komplex II – SDH inhibítor). Zabraňuje prenosu elektrónov v dýchacom reťazci enzýmu sukcinát dehydrogenázy (SDH). Zaraďuje sa do chemickej skupiny pyridinyl-etyl-benzamidov. Prothioconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka so širokým spektrom účinnosti proti pôvodcom hubových chorôb zo skupín Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes. Patrí do skupiny účinných látok triazolintiónov. Spôsobom účinku sa zaraďuje medzi inhibítory demetylácie ergosterolov (DMI), kde inhibuje demetyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 metylén dihydrolanosterolov. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov nutné na výstavbu bunkových membrán. Patogén sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Prothioconazole po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív ošetrovaných rastlín a je akropetálne transportovaný do vnútorných častí rastlín. Systémovo preniká aj do tých častí rastlín, ktoré neboli postrekom priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, pôsobí širokospektrálne a má protektívny, kuratívny a eradikatívny účinok.

Prípravok Toprex má fungicídny a morforegulačný účinok. V repke sa používa na ochranu proti hubovým chorobám a na reguláciu rastu repky. Účinná látka difenoconazole pôsobí systémovo s preventívnym a kuratívnym účinkom. Účinná látka paclobutrazol pôsobí ako regulátor rastu a vývoja rastlín. Paclobutrazol v rastlinách inhibujebiosyntézugiberelínu a sterolu, a tým i rýchlosť bunkového delenia. Ošetrené rastliny sú nižšie, kompaktnejšie. Je prijímaný listami, stonkou a koreňmi a translokuje sa do rastúcich sub-apikálnychmeristémov. Šíri sa xylémom.

Yamato je systémový fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom. Je kombináciou dvoch účinných látok. Tetraconazole patrí do chemickej skupiny triazolov (DMI fungicídy), ktoré pôsobia ako inhibítory demethylácie v biosyntézesterolu. Thiophanate-methyl zo skupiny benzimidazolov (MBC fungicídy) pôsobí na mitózu a bunkové delenie. Prípravok sa vyznačuje dlhodobým reziduálnym účinkom, má pozitívny vplyv na celkový zdravotný stav porastu a výšku úrody.

Pleseň kapustová Peronospora parasitica sa prejavuje žltými škvrnami na hornej strane listov a na spodnej šedobielym povlakom. Škvrny na starších listoch sú tmavé a listy žltnú. Výskyt podporuje teplota nižšia ako 16°C a vysoká vzdušná vlhkosť, čím sa odlišuje od ostatných teplomilných plesní. Prevenciou sú prevzdušnené porasty a zaorávanie pozberových zvyškov. Z fungicídov nie sú konkrétne na repku povolené žiadne, ale mnohé z povolených prípravkov na fómovú hnilobu účinkujú proti plesni kapustovej na repke, hoci sú povolené iba do kapustovej zeleniny (Simplia, Mirador, Mirador Xtra, Amistar).

Ing. Alena Škuciová

ÚKSÚP-OOR Topoľčany