Firma Konzeko v Markušovciach v okrese Spišská Nová Ves vznikla v roku 1992 ako prvá na Slovensku, ktorá sa zaoberá zhodnocovaním odpadových olejov. Ročne spracuje 5000 až 8000 ton olejov, uviedol to pre TASR jeden z konateľov firmy Vladimír Ratvaj.

Spoločnosť sa zameriava výlučne na zber a zhodnocovanie odpadových olejov. „Na dosiahnutie cieľov používame nami vyvinutú a patentovanú technológiu, ktorá spĺňa kritériá najvyššej dostupnej techniky, čiže odborne povedané BAT kritériá. Táto technológia u nás funguje 12 rokov a dosahujeme ňou plné zhodnotenie odpadových olejov na finálne produkty,“ priblížil Ratvaj.

Konzeko je jediná firma na Slovensku, ktorá disponuje technológiou BAT. Tú realizovala aj s výrazným prispením prostriedkov z eurofondov a kohézneho fondu. „Ide o skoro bezodpadovú technológiu. Samozrejme, vstupná surovina sa predtým upravuje vo viacerých krokoch, kde ju zbavujeme napríklad vody, mechanických nečistôt a podobne,“ uviedol konateľ firmy.

Finálnymi produktmi sú základové oleje, respektíve surovina na následnú výrobu rôznych olejov využívaných v priemysle, vykurovacie oleje a takisto oleje na prípravu a výrobu asfaltových zmesí, takzvané fluxačné oleje. Ratvaj ozrejmil, že nimi vyprodukované oleje smerujú z väčšej časti na zahraničný trh, na Slovensku je prekvapivo nižší záujem o takto spracované oleje.

Hlavným zdrojom odpadových olejov sú všetky druhy dopravy a priemyslu. „Prevodovkové, motorové, strojové a iné mazacie oleje dnes tvoria viac ako 80 percent nami spracovávaných olejov,“ doplnil Ratvaj. Podľa neho na Slovensku evidujú aj firmy, ktoré nelegálne nakladajú s odpadovými olejmi. Konzeko sa preto obracia na štát, aby zintenzívnil svoju kontrolnú činnosť. Ako Ratvaj vysvetlil, štátu takýmto spôsobom unikajú prostriedky vo forme spotrebných daní a DPH a dochádza tiež k výraznejšiemu znečisťovaniu ovzdušia.

„Konzeko je firma, ktorá sa úzko špecializuje len na odpadové oleje. Nie sme firma, ktorá dokáže robiť ,všetko’. Na Slovensku sú firmy, ktoré ponúkajú zneškodňovanie odpadov naprieč celým katalógom odpadov, majú plné sklady aj odpadových olejov, ale technológia žiadna,“ dodal. Firma má 25 zamestnancov. Všetky činnosti spojené so zberom, skladovaním a spracovaním odpadových olejov a následne distribúciou výrobkov realizuje spoločnosť vo vlastnej réžii. Zároveň má vlastné laboratórium, kde sa kontroluje kvalita vstupných a výstupných surovín.

TASR, foto tasr