Priestor pre Váš reklamný a PR článok kategóriách:

• Rastlinná výroba
• Chov hospodárskych zvierat, drobnochov
• poľnohospodárska technika a technológie v RV, ŽV
• komunálna a záhradná technika
• Lesné hospodárstvo
• Alternatívne zdroje energie
• sadovnícke a vinohradnícke potreby
• Agroturizmus a vidiecky turizmus
• Výroba potravín, mliečnych výrobkov a nápojov
• Farmárske výrobky a predaj z dvora a pod.
• Chovateľské a farmárske potreby