Farmárov trápia na poliach premnožené hraboše. Z dôvodu prudkých klimatických zmien spojených so suchou jarou bez zrážok a teplými zimami nemajú hlodavce dôvod opúšťať polia, nakoľko v nich za každého počasia nájdu dostatok potravy. Slovenskí farmári však počítajú straty na úrode vo výške desiatok až státisícov eur. Riešenie vidia v zmene legislatívy. Tvrdia to zástupcovia spoločnosti SANAGRO, ktorá na západnom a strednom Slovensku zastrešuje 11 fariem a obhospodaruje 20-tisíc hektárov pôdy, z čoho 14-tisíc tvorí práve orná pôda.

Farmári hovoria o kalamitnom výskyte

V minulosti farmári zaznamenávali škody po hrabošoch najmä po letných mesiacoch, v poslednom období sa ich však nemôžu zbaviť dokonca ani v zime. Dôvodom je zákaz plošnej aplikácie prípravkov na ich elimináciu. Na to je však potrebná zmena legislatívy. „Najmä v Trnavskom kraji môžeme hovoriť o kalamitnom výskyte hrabošov, ktorých nedokážu vyhubiť ani prirodzení predátori. A nevieme ich vyhubiť ani lokálnou aplikáciou povolených prípravkov vkladaním do nôr,“ hodnotí Daniel Antalík, ktorý riadi farmy spoločnosti SANAGRO v regióne Hlohovca, kde hraboš poľný zničil tretinu výmery pôdy v rôznej intenzite. Práve farmy v Trnavskom kraji sú už dlhodobo najviac zasiahnuté škodami po hlodavcoch. Upozorňujú na to nielen samotní poľnohospodári, ale aj odborné organizácie.

Škody sú obrovské, no vlani boli násobne vyššie

Podľa spoločnosti SANAGRO je však absolútne nepredstaviteľné, aby ručne vkladali do každej nory prípravky na vyhubenie hlodavcov na celkovej ploche 14-tisíc hektárov, na ktorých pestujú plodiny. „Táto forma aplikácie je náročná na ľudské kapacity, ktoré agro sektor nemá. V minulosti, keď bola povolená plošná aplikácia prípravkov na elimináciu hraboša poľného, dokázali poľnohospodári relatívne v krátkom čase zasiahnuť a zabrániť tak premnoženiu už v počiatočných štádiách, čo zamedzilo kalamitný výskyt, aký vídame v poslednom období,“ hovorí Tomáš Kohút, generálny riaditeľ skupiny SANAGRO s tým, že škody sa vzhľadom na ich rôznu intenzitu nedajú jednoznačne vyčísliť.

Len v regióne Hlohovca môžeme hovoriť o škode na osevoch repky ozimnej vo výške 75-tisíc eur, pričom zníženie úrody plodín zberaných tento rok sa dajú odhadnúť na úrovni do 350-tisíc eur. Škody sme však zaznamenalo aj v iných regiónoch, no v regióne Hlohovca bola situácia najvypuklejšia.“ Zástupcovia SANAGRA zároveň dodávajú, že straty v minulom roku násobne vyššie ako v tomto roku.

Sanagro: Pomôžu nám zrážky a nová legislatíva

Najväčšie škody farmári zaznamenali na obilninách, repke ozimnej, cukrovej repe a viacročných krmovinách. „Po zbere obilnín sa hraboše presunuli aj do porastov kukurice a do novozakladaných porastov repky ozimnej, kde už dnes vieme povedať, že pätina z výmery je poškodená. Aký bude vývoj ďalej v nasledujúcom – jesennom a zimnom období – neviem predpovedať. Dúfame, že po intenzívnych zrážkach v posledných týždňoch príde k utlmeniu populácie hraboša a škody nebudú narastať,“ dúfa Daniel Antalík zodpovedný za chod hlohoveckých fariem skupiny SANAGRO.

Problém s premnožením hraboša poľného trápi farmárov už veľmi dlho. Podľa viacerých farmárov je nutná zmena legislatívy, ktorá aktuálne zakazuje plošne aplikovať prostriedky na ich likvidáciu. Dôvodom zákazu je ich možný vplyv na úhyn poľovnej zveri. Tu však mnohí poľnohospodári namietajú. „Nikdy v minulosti sme nezaznamenali úhyn zveri v dôsledku aplikácie,“ uzavrel Daniel Antalík zo SANAGRA.

tlačová správa

Marta Kováčová