Poľnohospodárska skupina Sanagro zaviedla na svojich farmách tvrdé opatrenia. Aj keď to môže pôsobiť tak, že dnes vyzerá život na farmách takmer rovnako ako pred krízou spojenou so šírením koronavírusu, nie je to celkom tak. Farmári sa opatreniami snažia ochrániť zamestnancov aj produkciu, ktorá by mohla byť nútenou karanténou niektorého z pracovníkov vážne ohrozená. Informovala o tom spoločnosť Sanagro.

“Naši pracovníci pracujú takmer štandardne ako doposiaľ. Zmeny sa však snažíme prispôsobiť vzniknutej situácii a upraviť ich tak, aby sme v prvom rade eliminovali osobný kontakt medzi pracovníkmi, respektíve aby prichádzalo k ich čo najväčšej izolácii,” povedal Tomáš Kohút, generálny riaditeľ spoločnosti Sanagro.

Opatrenia podľa neho prijala skupina Sanagro v rastlinnej aj živočíšnej výrobe. Každá oblasť má totiž svoje špecifiká. V oblasti živočíšnej výroby, tam kde to bolo možné, boli dojičky rozdelené podľa jednotlivých zmien tak, aby sa zamedzilo ich osobnému kontaktu. Je to tak napríklad aj v spoločnosti Food Farm z Hlohovca, ktorá patrí už osem rokov pod Sanagro a zaraďuje sa k najväčším dodávateľom mlieka na Slovensku. Mesačná produkcia dosahuje takmer 1,2 milióna litrov mlieka.

“Snažíme sa zaistiť, aby sa pracovníci v rámci zmien striedali vo väčších časových rozstupoch ako zvyčajne, aby sa zaistilo riadne vetranie a dezinfekcia šatní,” informoval Kohút. Produkciu mlieka však podľa neho Sanagro zabezpečuje aj v regióne Senice, konkrétne na Roľníckom družstve Samuela Jurkoviča v Sobotišti, a aj na farme AFG v Turčianskych Tepliciach.

Priblížil, že v rámci rastlinnej výroby nariadili na farme BOS-POR AGRO vytvorenie mikrotímov, do ktorých rozdelili pracovníkov, aby sa minimalizoval ich vzájomný styk. Ranné porady pred prácou sú telefonické alebo sa uskutočňujú na otvorenom priestranstve, všetci pracovníci musia pritom používať ochranu dýchacích ciest.

“Používanie rúšok sme povinne nariadili na všetkých našich farmách a dodržiavanie tohto nariadenia budeme aj monitorovať, prípadné porušenie sankcionovať,” doplnil Kohút. Zároveň vedenie podniku nariadilo strážnikom zákaz stretávania sa s ostatnými pracovníkmi. Spoločnosť BOS-POR AGRO pôsobí pri Senici a od roku 2010 sa zaoberá eko produkciou. Pod skupinu Sanagro sa zaradila pred tromi rokmi. Rozdelenie práce do mikrotímov podľa neho realizovali aj na ďalších farmách Sanagro tam, kde to bolo možné.

Agroskupina Sanagro sa podľa Kohúta tak ako aj ostatné spoločnosti z iných sektorov musí vopred pripraviť na krízový scenár. “Vedúci jednotlivých fariem pripravujú možné scenáre, ktoré by sme v prípade vyhlásenia karantény mohli realizovať,” spresnil generálny riaditeľ skupiny Sanagro, ktorá pôsobí na západnom a strednom Slovensku a združuje 10 fariem.

TASR 30.3.2020

ilustračné foto