Európska federácia vidieckeho turizmu ukončila re-branding. Predchádzajúco známa pod skratkou „EuroGites“, od septembra 2021 plne a výhradne používa nové logo a skratku „RURALTOUR“ s internetovou doménou www.ruraltour.eu s novými produktovými kategóriami a novou vizuálnou identitou.

Európska federácia vidieckeho turizmu bola zaregistrovaná v máji 1991 ako právnická osoba pod skratkou „EUROGITES“ s pracovným názvom Európsky zväz vidieckeho turizmu a agroturizmu s cieľom spolupráce v oblasti znalostí, propagácie a obhajoby tohto odvetvia v európskych a svetových inštitúciách. V tom čase ho tvorilo 10 organizácií z rovnakého počtu krajín. V roku 1991 bol vidiecky turizmus malou súčasťou ekonomiky turizmu. Odvtedy sa vyvinul z okrajového segmentu na jeden z najrelevantnejších produktových skupín európskeho turizmu: v roku 2021 poskytuje vidiecky turizmus približne 6,5 mil. lôžok v 500 tis. subjektoch, 20% ubytovania s raňajkami, 80% ubytovanie so zabezpečením stravovania z vlastných farmárskych výrobkov, čo predstavuje približne 15 % lôžkovej kapacity v Európe.

RuralTour – Európska federácia vidieckeho turizmu – spolu so súvisiacimi službami v oblasti gastronómie a aktívneho turizmu ročne generuje produktová skupina viac ako 120 miliárd € v priamych výdavkoch prevažne v miestnej ekonomike a je pozitívnym prvkom pre vitalitu mnohých vidieckych oblastí. Federácia je uznávanou súčasťou európskeho turizmu a zastupuje sektor v nadnárodných štruktúrach a v Európskej komisii. Dopyt po skutočných, autentických zážitkoch a službách sa za posledných 30 rokov neustále zvyšoval. Skúsení návštevníci a turisti vyhľadávajú tradičnú kultúru a životný štýl, prírodu, gastronómiu, zdravé prostredie, ľudový folklór ako aj históriu. Po všetkých týchto prvkoch je v súčasnosti ešte väčší dopyt v dôsledku sociálnych, kultúrnych a ekonomických dôsledkov koronavírusu a sú jadrom domáceho turizmu. Nie je žiadnym prekvapením, že záujem o tento typ služieb v rokoch 2020/2021 vzrástol. Je to príležitosť získať nových zákazníkov a premeniť ich na stálych klientov do budúcnosti. Vyžaduje si to však aj riešenie výziev zvýšenia digitalizácie, udržateľnosti, obnovy, odolnosti a kvality služieb, ktoré sa reprofilujú v závislosti od pandémie Covid-19.

RuralTour vedomá si týchto zmien, sa pred dvoma rokmi rozhodla pri príležitosti svojho 30. výročia podstúpiť preorientovanie a re-branding. Nová skratka „RURALTOUR“, logo a vizuálna identita spolu s novou webovou stránkou boli oficiálne predstavené v Luxemburgu 29. júna 2021 a udalosť pripomína poštová známka a pečiatka upravená Luxemburskou poštou. Koncom roka bude uverejnená správa „30 rokov vidieckeho turizmu“. Sídlo a adresa RuralTour je EUROPEAN FEDERATION OF RURAL TOURISM – Secretariat, SAGUNTO STREET 8 ATICO 3, – 04004 ALMERIA (Spain).

RuralTour ponúka jedinečnú príležitosť pre autentický zážitok z vidieckej dovolenky a poskytuje výber z viac ako 12 produktových kategórií vo vidieckom turizme. Nocľah s raňajkami alebo vlastné stravovanie v súkromných domoch a na farmách, malé rodinné vidiecke hotely a penzióny, domáca strava alebo aktívna turistika: to všetko znamená autentický zážitok z vidieckej a farmárskej turistiky v Európe s využitím značky kvality EuroGites. Základné produktové kategórie  možno charakterizovať ako:

Špeciálne požiadavky – Special requirements

Predstavuje produktovú kategóriu pre špeciálne potreby v oblasti dostupnosti, súkromia, voľného času, relaxu a spoločenských aktivít nebrániace turistom tráviť dovolenku na vidieku. Práve naopak, mnohé ubytovania sú svojou vybavenosťou a ponukou trávenia voľného času prispôsobené  tejto skupine, uplatňuje sa kvalita zdraviu vhodného životného prostredia, úcta k tradíciám, miestna gastronómia a vhodný druh pomalého turizmu, ktorý si veľmi vážia aj seniori.

Jedinečné zážitky – Unique experiences

Vidiecky svet je plný prekvapení a príležitostí na jedinečné a neopakovateľné zážitky. Ak sa hľadá niečo neobvyklé, treba sa pozrieť do tejto produktovej kategórie. Astronomické pozorovanie, meditácia, individuálne zážitky zostavené na mieru, cestovanie spojené s kúpeľníctvom & wellness a ďalšie (pridávajú sa podľa špeciálnych prípadov) sú len niektoré príklady.

Žite ako aj miestny občan – Live like a local

Najlepší spôsob, ako spoznať krajinu a jej obyvateľov, je zdieľať ich spôsob života. Služby v malých mestách, dedinách alebo vidieckych komunitách umožňujú spolupracovať na najbežnejších úlohách, ako je starostlivosť o zvieratá alebo rastliny, učenie sa tradičným remeslám alebo účasť v hrnčiarskych dielňach, varenie a výroba miestnych produktov, napr. med, zaváraniny, sladkosti, klobásy, syry a pod. Transformačné cestovanie nie je len cestovanie za oddychom, ale jeho cieľom je zároveň zmeniť životy druhých ako aj seba samého. Umožňuje turistom spoznávať príbehy za tým, čo vidia, robia, jedia alebo fotia a umožňuje ich spojenie s lokálnym prostredím, t.j. mení ich status turistov na dočasných občanov.

Dobrodružstvo – Adventure

Produktová kategória ponúka zvýšenie adrenalínu, otestovanie sa novým fyzickým a psychickým výzvam. Mnoho ubytovacích zariadení túto možnosť ponúka vo svojich priestoroch alebo prostredníctvom blízkych spoločností aktívneho turizmu. Možno tu nájsť širokú škálu outdoorových športových aktivít – jemných aj extrémnych: jazda na horskom bicykli, kajak, canyoning, let balónom, potápanie sa do hlbokej vody, jazda na neskrotenom koni a pod.

Kultúra, dedičstvo, pamiatky UNESCO – Culture, Heritage, UNESCO sites

Vidiecke oblasti svedčia o histórii dedín a civilizácií s ich etnografickým a dedičným bohatstvom. Produktová kategória umožňuje sa dozvedieť o tradíciách starobylých dedín a miest, ubytovať sa v unikátnych ubytovacích zariadeniach ako sú zámky, šľachtické sídla, staré farmárske domy, vodné a veterné mlyny a pod. V okolí ubytovania možno nájsť múzeá, historické alebo kultúrne pamiatky, pamätníky a miesta, kde sa odohrali dôležité historické udalosti, ako sú bitky, vzbury, filmové alebo románové kulisy, miesta bohoslužieb a pod.

Podujatia – Events

Ubytovanie na vidieku je jednou z najlepších možností, ako zorganizovať svoju akciu v originálnom prostredí a prekvapiť turistov. V produktovej kategórii možno nájsť nápady na rodinné oslavy, obľúbené slávnosti alebo stretnutia priateľov. Je to ideálne miesto aj pre semináre, workshopy, konferencie alebo prezentácie produktov. Jednotlivé možnosti prekvapia aj organizátorov koncertov, predstavení, športových súťaží a pod.

Gastronómia a jedlo – Gastronomy and Food

Miestna gastronómia a jedlo je jednou z obľúbených čŕt, ktoré chcú turisti pri návšteve turistického regiónu alebo krajiny objaviť a preskúmať. Ponúkaná gastronómia pochádza od malých výrobcov a miestnych trhov v okolí, ak nie od majiteľov ubytovania, ktorí ju ponúkajú ako pridanú hodnotu. Vychádza sa z mnohých charakteristík, ktoré môžu pochádzať z daného miesta a inde sa nenachádzajú, najmä v niektorých veľmi originálnych kulinárskych receptoch a výrobkoch.

Pešia turistika a prechádzky – Hiking and walking

Pešia turistika v ktorejkoľvek z jej rôznych variant (treking, activ walking a pod.) je jednou z najprospešnejších aktivít pre ľudský organizmus. Chôdza je najbežnejší spôsob turizmu a jedným z najpopulárnejších spôsobov, ako turisti môžu vidieť ciele blízko a byť aktívni počas ich návštevy v regióne turizmu. Walking umožňuje turistom priamo a hlboko zažiť cieľ cez svojich päť zmyslov. Dá sa praktizovať z väčšiny ubytovacích zariadení v sieti RuralTour. V Európe je množstvo značených trás rôznej náročnosti vhodných pre deti, mládež, strednú vekovú generáciu i aktívnych seniorov.

Rodinné dovolenky – Family holidays

Členovia RuralTour ponúkajú širokú škálu ubytovania, ktoré spĺňajú mnohé špecifické potreby rodín s malými deťmi z hľadiska vybavenia, ako aj rôznorodosti aktivít, ktoré môžu ubytovatelia implementovať so zameraním na spoločnú zábavu medzi rodičmi a deťmi, učenie sa a získavanie nových zážitkov z pobytu na vidieku.

Prírodné parky – Nature Parks

Na európskom kontinente existuje široká sieť prírodných priestorov, katalogizovaných s rôznymi údajmi o ochrane životného prostredia: národné parky, prírodné parky, biosférické rezervácie, osobitne chránené územia pre vtáctvo, sieť Natura 2000 a pod. RuralTour v rámci siete svojich členov ponúka svoje služby v týchto prírodných oblastiach alebo v ich okolí. Vzniká príležitosť objavovať čarovnú krajinu, očarujúce miesta plné biodiverzity, vychutnávať kontakt s prírodou a jej výhody pre telesné a duševné zdravie.

Skúsenosti z farmy – Farm Experience

Pobyt vo vidieckom ubytovaní vždy znamená relaxačný kontakt s prírodou. Ak sa ubytováva v niektorom zo siete ubytovacích zariadení Ruraltour, možno si užiť zážitky ako sú ochutnávka vína priamo zo suda, kŕmenie dobytka, varenie typickými produktmi zozbieranými vlastnými rukami. Agroturistika nie je cudzie slovo, ale obohacujúci zážitok, určený na spoznanie miestnej kultúry, lokálnej živočíšnej a rastlinnej výroby, skvelú zábavu pre dospelých a najmenších. V skutočnosti v mnohých vidieckych domoch spojených s agroturistikou je príležitosť zdieľať svoj pobyt s majiteľom a jeho rodinou, zatiaľ čo v iných si  užívať pokoj a pohodu kompletného vidieckeho domu. Odporúča sa vychutnať najchutnejšie čerstvo uvarené raňajky svojho života.

Jazda na bicykli – Cycling

Preskúmanie krajiny na bicykli predstavuje pokojný spôsob, ako objavovať krajinné vidiecke prostredie, zaujímavé prírodné miesta alebo sa presúvať po celej krajine. Poskytovatelia ubytovania ponúkajú širokú škálu možností: požičiavanie bicyklov podľa dní, organizované poldenné alebo denné výlety alebo vhodné cyklistické trasy po celej krajine, resp. regióne.

Produktové kategórie po vstupe s internetovým prehliadaním ponúkajú podľa členských krajín možnosti vybrať si ubytovacie zariadenie a ďalšie doplnkové prvky turizmu v rámci cestovania na vidieku. Turistovi sa umožňuje samostatne zostaviť si „balík služieb“ vyhovujúci na trávenie voľnočasových aktivít v rámci vidieckeho turizmu. RuralTour ponúka návrat ku koreňom, prežitie dedinských osláv, vône svojho detstva, vychutnanie si ticha, ktoré poskytuje príroda, ako aj možnosť zoznámenia sa a ocenenia žien a mužov, ktorí dnes žijú a tvoria vidiek. Prostredníctvom RuralTour sú ponúkané všetky dobré príbehy vedúce ku snu absolvovať dovolenku na vidieku. Vytvorením svojej štruktúry v 34 profesijných členských organizáciách z 28 krajín, t.j. Rakúsko, Belgicko (3 profesijné organizácie), Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko (2 profesijné organizácie), Nemecko, Grécko (2 profesijné organizácie), Maďarsko,  Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko (2 profesijné organizácie), Slovinsko, Slovensko, Španielsko (2 profesijné organizácie), Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo, napĺňa RuralTour osobitný cieľ ponúknuť a zabezpečiť turistovi vhodnú voľbu voľnočasových aktivít vo vidieckom európskom priestore. Možné je využitie veľkého množstva informácií a praktických rád o rôznych krajinách a ponukách prostredníctvom webových odkazov členov RuralTour, pričom následne budú turisti pripravení zažiť svoje vysnené prázdniny, dovolenky a turizmus na vidieku.

V Bratislave, 25.10.2021

Podľa www.ruraltour.eu spracoval: Ing. Juraj Kerekeš, PhR., hosť. prof.

osobnosť cestovného ruchu, odborník z praxe v turizme