Európska únia sa spolu s 21 ďalšími členmi Svetovej obchodnej organizácie (WTO,) v súvislosti s globálnou zdravotnou krízou spojenou so šírením nového koronavírusu, zaviazala otvoriť a zabezpečiť predvídateľný obchod s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami.

Signatári spoločného vyhlásenia sa zaväzujú zabezpečiť dobre fungujúce globálne poľnohospodárske a agropotravinárske dodávateľské reťazce. Ide o snahu vyhnúť sa opatreniam s možným negatívnym dosahom na potravinovú bezpečnosť, výživu a zdravie ostatných členov WTO a ich obyvateľstvo.

Vyhlásenie obsahuje požiadavky, aby všetky núdzové opatrenia, týkajúce sa rezortu poľnohospodárstva a agropotravinárskych výrobkov, boli cielené, primerané, transparentné, dočasné a v súlade s pravidlami WTO.

Novozavádzané opatrenia by nemali narúšať medzinárodný obchod s týmito výrobkami, ani viesť k neodôvodneným prekážkam obchodu.

Spoločné vyhlásenie ostatným členom WTO odporúča, aby zaviedli radšej dočasné pracovné riešenia na uľahčenie obchodu. Signatári vyhlásenia sa zaväzujú začať dialóg s cieľom zlepšiť pripravenosť a schopnosť reagovať na pandémie, a to aj prostredníctvom mnohostrannej koordinácie. 

Členmi WTO – okrem EÚ -, ktorí podpísali uvedenú iniciatívu, sú: Austrália, Brazília, Čile, Hongkong, Japonsko, Kanada, Katar, Kolumbia, Kórejská republika, Kostarika, Malawi, Mexiko, Nový Zéland, Paraguaj, Peru, Singapur, Spojené štáty, Švajčiarsko, samostatné colné územie Taiwan, Ukrajina a Uruguaj.

TASR 23.4.2020