Envirofond by mal mať jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania dotácií. Začiatkom každého roka by mal zverejniť zoznam činností, ktoré podporí, aby záujemcovia vedeli, kedy môžu podávať svoje žiadosti o dotácie. Vyplýva to z novely zákona o Environmentálnom fonde (EF), ktorú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Zvýšiť by sa podľa novely mali aj prostriedky na správu fondu do výšky troch percent z jeho ročného príjmu.

EF by mal každý rok zverejniť špecifikácie na predkladanie žiadostí do 31. marca. “Súčasne budú jednotlivé špecifikácie činností zverejňované samostatne a nie ako jeden dokument pre všetky činnosti, ako tomu bolo doteraz, v dôsledku čoho budú jednotlivé špecifikácie pre žiadateľov prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie,” uviedol envirorezort.  Zvýšenie prostriedkov na správu EF má podľa ministerstva skvalitniť činnosť fondu. Zabezpečiť by sa mala zriadenie elektronickej schránky. Tá by mala umožniť elektronické podávanie žiadostí o poskytnutie financií z rozpočtu EF. Rezort uvádza, že pre ďalšie pôsobenie fondu je potrebná elektronická komunikácia zo žiadateľmi vrátane automatizovaného spracovávania a vyhodnocovania podaných žiadostí o podporu. Envirofond by mal tiež zvýšiť kontroly a preverovanie žiadostí.

“Navrhované zmeny by mali zabezpečiť vyššiu ochranu prostriedkov z Environmentálneho fondu pred ich zneužitím v rozpore s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky,” tvrdí ministerstvo.Novelou by sa mali podporiť obce, ktoré katastrálnym územím zasahujú do národných parkov. Podpora by mala byť zameraná na modernú a ekologickú infraštruktúru, zníženie svetelného znečistenia, spracovanie rozvojových dokumentov a štúdií, informačné centrá zamerané na ochranu národných parkov, formy turizmu a environmentálneho vzdelávania, praktickú starostlivosť a manažment chránených častí prírody a krajiny. MŽP v materiáli pripomína, že zmenou kategorizácie z hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia prídu obce o výpadok príjmov z dane z nehnuteľnosti. Výpadok by tak mohol byť sanovaný podporou, skonštatoval.

TASR, foto Land Media