Viac ako dve tretiny obyvateľov v menších obciach nemajú pripojenie na verejnú kanalizáciu. Najnižší podiel je v Trenčianskom kraji, kde je pripojený každý desiaty človek. Vyplýva to z analýzy, ktorú robil Inštitút environmentálnej politiky (IEP).

V menších obciach žije spolu takmer tretina obyvateľov Slovenska. Len 28 percent z nich má odpadovú vodu odvádzanú verejnou kanalizáciou, uvádza autorka komentára Marianna Bodáczová.

V Trenčianskom kraji je napojený na verejnú kanalizáciu každý desiaty človek, v ostatných krajoch je v priemere napojený každý štvrtý občan. “Navyše do roku 2030 je v malých obciach potrebných na stokovú sieť pripojiť minimálne 430.000 obyvateľov,” poznamenala Bodáczová. Vysvetľuje, že pre malý počet obyvateľov a nízkej hustote osídlenia sú investičné náklady na výstavbu stokových sietí vysoké.

IEP vo svojom komentári malým obciam odporúča koreňové čistiarne odpadovej vody. Najvhodnejšie by boli pre južné a východné Slovensko. Bodáczová hovorí, že koreňové systémy sú vhodnou alternatívou aj pre chatové oblasti či turistické zariadenia.

TASR 19.3.2020

Foto LM