Správa chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie a CHKO Dunajské luhy sa od 1. apríla rozdelila na dve samostatné organizačné útvary. Informuje o tom Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na svojom webe. Vypísala aj výberové konanie na riaditeľa Správy CHKO Dunajské luhy.

CHKO Ponitrie bude mať sídlo v Nitre, CHKO Dunajské luhy v Bratislave. “Územná pôsobnosť takto osamostatnených správ sa vracia do stavu, aký bol pred ich zlúčením vo februári 2019,” vysvetľujú ochranári. ŠOP deklaruje, že na Správe CHKO Ponitrie nedôjde k personálnym zmenám a riaditeľom zostane Radimír Siklienka.

V CHKO Dunajské luhy vznikne podľa ŠOP nová pozícia technicko-hospodárskeho pracovníka. Pôvodná funkcia tohto pracovníka v Dunajskej Strede zaniká a vytvára sa tam miesto krajinára, uvádza. Riaditeľ ŠOP Dušan Karaska tvrdí, že touto zmenou sa zlepší kvalita práve v oboch organizačných útvaroch. “Doteraz spojené správy zabezpečovali ochranu prírody na 10.325,33 kilometroch štvorcových územia Slovenska, čo predstavuje 21,1 percenta rozlohy nášho štátu. To samo o sebe bolo z jedného riadiaceho miesta ťažko zvládnuteľné,” konštatujú ochranári.

TASR, foto LM