Deti sa stravujú zdravšie, ale majú menej pohybu. Vyplýva to z prieskumu realizovaného v rámci projektu zdravej výživy “Viem, čo zjem”. Odborným partnerom projektu je Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Prieskum sa realizoval v januári tohto roku na vzorke 991 respondentov, ktorými boli rodičia detí vo veku 8 až 11 rokov. Viac informácií je dostupných na stránke www.viemcozjem.sk.

Prieskum ukázal, že 18 % detí na Slovensku trpí nadváhou či obezitou, zvyšných 82 % má BMI (body mass index) hodnoty v norme. Na zvýšenú obezitu u detí majú vplyv hlavne pohybové aktivity, pitie sladených nápojov a stravovanie sa v školských jedálňach. Nadváhu majú hlavne deti zo západného Slovenska (22 %). Výnimkou bola len Bratislava, kde obezitou trpí 11 % detí.

Výsledky sa podľa prieskumu od roku 2017 vyvíjajú pozitívne. K zhoršeniu prišlo pri pohybových aktivitách detí. Len 19 % z nich má pohyb mimo školy každý deň, čo je až o 10 % menej ako v roku 2017.
Veľmi pozitívny je podľa prieskumu fakt, že až 80 % detí sa stravuje vždy v školskej jedálni. Prekvapivo sa v škole vo väčšej miere stravujú mladšie deti, ktorých rodičia majú vyšší príjem aj vzdelanie. Významným faktorom podieľajúcim sa na stravovacích návykoch detí je aj sociálny status ich rodičov. Deti rodičov s nižším príjmom a nižším vzdelaním žijú menej zdravo. Vo väčšej miere sa však venujú pohybovým aktivitám mimo školy.

“Počet stravníkov v jedálňach sa zvýšil. A to sme chceli, aby deti konzumovali počas obeda teplé jedlo. Aby ho nielen mali k dispozícii, ale aby reálne aj do jedálne prišli, vybrali si jedlo a ho aj zjedli,” uviedol na tlačovej konferencii na margo prieskumu vedúci odboru podpory zdravia ÚVZ SR Róbert Ochaba.

Prieskum sa zameral aj na konzumáciu sladkostí. Celkom 44 % detí podľa neho jedáva sladkosti denne, 33 % ich má tri až štyrikrát do týždňa. Každý deň pritom jedia sladkosti viac mladšie deti v porovnaní so staršími. Pozitívne je, že až 71 % detí zje len jednu porciu sladkého denne, ak sladké daný deň konzumuje. Nečakaným zistením bol aj fakt, že aj keď deti s nadváhou častejšie konzumujú viac porcií sladkostí, nemá to podstatný vplyv na ich váhu a rozdiely sú len minimálne.

Sladené nápoje pije 24 % detí každý deň, ale v porovnaní s rokom 2017 narástol podiel detí, ktoré ich nepijú vôbec z 8 % na 15 %. Zvýšil sa podiel detí, ktoré najčastejšie pijú nesladené nápoje (54 %) aj tých, ktoré sladené nápoje nepijú vôbec (18 %). Energetické nápoje pije 2,5 % detí.

Prieskum sledoval aj pohybové aktivity detí mimo školy. Napriek tomu, že väčšina detí sa venuje pohybovým aktivitám minimálne jeden až dvakrát do týždňa, frekvencia pohybu u detí klesá. Len 19 % detí má pohybové mimoškolské aktivity každý deň, čo je až o 10 % menej ako to bolo v roku 2017.

Projekt “Viem, čo zjem” je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý sa od roku 2009 rozšíril do 84 krajín sveta a doteraz sa ho zúčastnilo asi 8 miliónov detí. V SR sa v školskom roku 2016/2017 uskutočnil prvý ročník. Cieľom projektu je motivovať žiakov základných škôl vo veku 8 až 12 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Viac informácií je na stránke www.viemcozjem.sk.

TASR 26.02.2020