Predstavitelia argorezortov desiatich členských krajín Európskej únie (EÚ) zo strednej a východnej Európy vrátane Slovenska podpísali vo štvrtok vo Vysokých Tatrách deklaráciu k iniciatíve BioEast. Ide o spoluprácu v oblasti biohospodárstva so zameraním na poľnohospodárstvo, lesné a rybné hospodárstvo smerujúcu k udržateľnému rastu týchto odvetví, najmä pomocou výskumu a inovácií. Po stretnutí ministrov poľnohospodárstva rozšírenej Vyšehradskej skupiny v Starej Lesnej o tom na tlačovej konferencii informovala šéfka slovenského agrorezortu Gabriela Matečná (SNS).

Prijatá deklarácia krajín iniciatívy BioEast zdôrazňuje dôležitosť biohospodárstva pokiaľ ide o zabezpečenie kvality a bezpečnosti potravín a trvalo udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a odpadom. “Iniciatíva smeruje k udržateľnému hospodárstvu vo všetkých sektoroch, ktoré máme. Zároveň táto téma spája všetky krajiny, ktoré sú pod tento spoločný dokument podpísané, aby sme iniciatívne a spoločne žiadali o prostriedky z Európskej únie, ktoré sa budú na BioEast sústreďovať. Budú to prostriedky z oblasti vedy, výskumu a inovácií, ktoré následne budeme vedieť implementovať do poľnohospodárstva, potravinárstva či rybného hospodárstva,” uviedla ministerka Matečná.

Iniciatíva sa sústreďuje na postupný prechod z fosílneho hospodárstva na hospodárstvo založené na obehu, zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy. Neopomína ani vytváranie pracovných miest a nových hodnotových reťazcov, ako aj zachovanie konkurencieschopnosti EÚ. Počas rokovania ministri odsúhlasili aj rozšírenie iniciatívy o členstvo Srbska a schválili riadiacu štruktúru BioEast.

Na stretnutí ministrov poľnohospodárstva vo Vysokých Tatrách sa zúčastnili delegácie zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska a po prvý raz v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine rozšírenom aj o pobaltské krajiny Litvu, Lotyšsko a Estónsko. Pozvanie na rokovanie prijal aj francúzsky minister poľnohospodárstva a potravinárstva Didier Guillaume, s ktorým ministerka Matečná podpísala program spolupráce v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

 

TASR            foto TASR