Vo viacerých lokalitách Demänovskej Doliny sa viac nebude stavať, v ďalších sa výstavba zásadne obmedzí. Rozhodli o tom poslanci obecného zastupiteľstva na ostatnom rokovaní, keď odsúhlasili Dodatok územného plánu obce číslo tri. TASR o tom informovala manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.

Ako doplnila, dokument umožňuje zastaviť výstavbu v neurbanizovaných lokalitách a zregulovať výstavbu v lokalitách určených na výstavbu. “Nosným pilierom dokumentu je nutnosť vypracovať následnú podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu – územný plán zóny. Týmto krokom dostáva odborná verejnosť a príslušné štátne orgány možnosť vstúpiť do jednotlivých procesov a nastaviť jednoznačné regulatívy pre výstavbu v predmetnej lokalite,” konkretizovala Šarafínová.

Podľa zástupcu starostky Demänovskej Doliny Richarda Brosa ide o krok, na ktorý všetci dlho čakali, no legislatívny proces je dlhodobý. “Sme radi, že sa nám tento závažný dokument podarilo prijať a prispieť tak k ochrane prírody a krajiny v Demänovskej Doline,” reagoval. Pripomenul, že prijatím dokumentu nastáva aj veľká zodpovednosť štátnych orgánov ochrany životného prostredia a dotknutých orgánov štátnej správy, aby pri vydávaní rozhodnutí jasne deklarovali zámery obce ako samosprávy v zmysle prijatého dodatku.

Prijatie dokumentu liptovská OOCR víta. “Je to skvelý darček k oslave storočnice turizmu v Demänovskej doline a zásadný príspevok k zachovaniu udržateľného charakteru cestovného ruchu a ochrane prírodného prostredia, pre ktoré patrí táto dolina k najkrajším a najobľúbenejším dovolenkovým cieľom na Liptove a Slovensku,” uviedol predseda predstavenstva OOCR Región Liptov Ján Blcháč.

TASR, foto LM