Spoločnosť Sano – Moderná výživa zvierat s.r.o. Vám prináša sériu článkov na tému:

Dá sa chovať hovädzí dobytok bez sóje?

Alternatívne zdroje bielkovín pre kŕmenie bez GMO

Väčšina mliekarní v Nemecku, Rakúsku nevinímajúc Slovensko medzičasom svojim dodávateľom predpisuje, aby dojnice kŕmili krmivami bez GMO. Jednotlivé individuálne požiadavky sú ešte oveľa prísnejšie. Aktuálne sú hlavnými požiadavkami na kŕmenie dojníc:

 • Bez GMO: žiadne geneticky modifikované krmivá. Označenie v Nemecku: VLOG
 • „Žiadny dovoz zo zámoria“: na kŕmenie dojníc používať iba krmivá vyrobené v Európe, napr. Dunajskú sóju
 • „Zákaz sóje“: vôbec nekŕmiť sójou. Dovolené sú iba alternatívne, európske zdroje bielkovín.

Pred vydaním týchto nariadení sa ako bielkovinové jadrové krmivo pre hovädzí dobytok používal sójový extrahovaný šrot – väčšinou z geneticky modifikovanej sóje pochádzajúcej z Latinskej Ameriky. Teraz musia chovatelia dobytka čoraz častejšie zostavovať kŕmne dávky bez použitia sóje.

V prvej časti série článkov Kŕmenie bez GMO od renomovanej spoločnosti Sano – Moderná výživa zvierat s.r.o. sa pozrieme na alternatívne zdroje bielkovín. V ďaľších riadkoch sa viac dozviete o repkovom extrahovanom šrote a obilných výpalkoch:

Repkový extrahovaný šrot

Ako sa vyrába repkový extrahovaný šrot?

Šrot je vedľajší produkt pri výrobe repkového oleja. Na dosiahnutie vysokého výťažku oleja sa repkové semená drvia, zohrievajú a lisujú. Po vylisovaní zostanú repkové výlisky s obsahom zvyškového  tuku 8-18 %. Pomocou rozpúšťadiel sa extrahuje väčšia časť tohto zvyškového oleja. Rozpúšťadlá sa zo semien opäť odstránia pôsobením tlaku a horúcej vodnej pary. Zvyšok po tomto procese – s obsahom 2-3 % tuku – označujeme ako repkový extrahovaný šrot (RES).

Aké výhody má repkový extrahovaný šrot?

RES má vyšší obsah proteínov ako repkové výlisky. Tlakovo-tepelným spracovaním (tzv. toustovanie) sa získava v bachore stabilný RES. Na trhu ho ponúkajú viacerí výrobcovia.  Pri uvedenom procese sa zvýši podiel proteínu odolného voči mikrobiálnemu rozkladu v bachore z 30 na 60 % z celkového obsahu proteínu. Zvýšenú odolnosť proteínov vykazujú predovšetkým repkové výlisky alebo repkové extrahované šroty upravené pridaním drevného cukru. Zvýšeným zásobovaním zvierat v bachore stabilným proteínom sa zvyšuje príjem využiteľného hrubého proteínu, čo má pozitívny vplyv na denné prírastky, resp. dojivosť a obsah mliečnych bielkovín.

Tipy na používanie repkových produktov

Dôležité informácie o repkových výliskoch:

 • maximálny obsah zvyškového tuku 15 %
 • maximálne 4 % v bachore využiteľného tuku v celkovej kŕmnej dávke
 • maximálna doba skladovania: tri mesiace (riziko tvorby peroxidu z nenasýtených mastných kyselín)

Testy ukázali, že sójový extrahovaný šrot môžete úplne nahradiť repkovými produktmi.

V takomto prípade musíte dodržiavať parametre kŕmnej dávky a zohľadniť osobitosti produktov z repky:

 • Maximálne množstvo repkových produktov použité v krmivách pre dobytok a dojnice závisí od obsahu glukozinolátov.
 • Hraničná hodnota: maximálne 50 milimolov celkového glukozinolátu na zviera a deň.
 • V opačnom prípade sa znižuje príjem krmiva a výkonnosť.
 • Opatrnosť je na mieste aj v prípade „repky 00“: aj ona môže obsahovať nízke množstvá glukozinolátov.
 • Obsah glukozinolátu závisí od odrody a spôsobu spracovania.
 • Repkové produkty obsahujú od 3 do 15 mmol glukozinolátov na kg.

Obsahové látky repkových produktov na kg sušiny v porovnaní so sójovým extrahovaným šrotom

XL=hrubý tuk, XP=hrubý proteín, nXP=proteín využiteľný v tenkom čreve.  Zdroj: DLG tabuľka výživových hodnôt krmív 1997. Gruber tabuľka LFL

Ďalším alternatívnym zdrojom bielkovín sú obilné výpalky.

Obilné výpalky

Ako sa vyrábajú obilné výpalky?

Pri výrobe priemyselného alkoholu, resp. biopalív vznikajú obilné výpalky. Výpalky pozostávajú zo zvyškov obilia, ktoré zostanú po destilácii. Označenie výpalkov sa vzťahuje na východiskový materiál: kukuričné, pšeničné, pšenično-/jačmenné alebo ražné výpalky. Výpalky sa môžu skrmovať vo vlhkej alebo sušenej forme: sušené výpalky sa skladujú rovnako ako obilie, lisované výpalky sa silážujú. 

Aké výhody ponúkajú jednotlivé výpalky?

Kukuričné výpalky: kukuričné výpalky obsahujú veľa tuku a málo hrubého proteínu. Vysoký podiel z tohto hrubého proteínu je však v bachore stabilný.

Pšeničné a pšenično-/jačmenné výpalky:

Obsah energie a hrubého proteínu je porovnateľný s RES. Rozdiely existujú v obsahu hrubého proteínu stabilného v bachore: 40 % vo výpalkoch oproti 30 % v RES. Z tohto dôvodu sa aj vypočítané hodnoty nXP a RNB líšia od hodnôt RES.

Tipy na používanie výpalkov

Pšeničné a pšenično-/jačmenné výpalky sa môžu používať podobne ako RES. V prípade teliat, zástavového dobytka a dojníc môžu tvoriť cca 15 % celkovej kŕmnej dávky. V prípade výkrmového dobytka to môže byť až 30 %.

Obsah živín v obilných výpalkoch:

XL=hrubý tuk, XP=hrubý proteín, XF=hrubá vláknina, nXP=proteín využiteľný v tenkom čreve.  Zdroj: DLG tabuľka výživových hodnôt krmív 1997. Gruber tabuľka LFL

 

Mgr. Martin Stieranka

Sano – Moderná výživa zvierat, s.r.o. 

V ďaľších častiach (2 a 3) sa dozviete viac o alternatívnych zdrojoch bielkovín. Budeme sa venovať pivovarskému mlátu, slnečnicovému šrotu a zrnovým leguminózam.