Kŕmenie bez GMO – s pivovarským mlátom a produktami zo slnečnice 

Vylúčenie geneticky modifikovaných organizmov, žiadne krmivá zo zámoria, nepoužívanie sóje… Pre vás ako chovateľa to znamená, že zásobovanie zvierat bielkovinami môže zložitejšie. Prečítajte si v tretej časti série o možnosti nahradenia sójového extrahovaného šrotu pivovarským mlátom a slnečnicovým extrahovaným šrotom. 

Čo je pivovarské mláto?

Pri výrobe piva sa jačmenný a / alebo pšeničný slad zmiešava s pivovarskou vodou a časť výstierky sa cez rôzne teplotné stupne privedie do varu. Následne sa v scedzovacej kadi oddelí pevná zložka od tekutiny. Zo 100 kg sladu tak vznikne 110 až 130 kg mokrého mláta s obsahom sušiny 19 až 22 %.

Čo obsahuje pivovarské mláto

V porovnaní s východiskovým substrátom (napríklad sladovnícky jačmeň alebo  sladovnícka pšenica) vykazuje pivovarské mláto výrazne nižší obsah bezdusíkatých výťažkových látok (NfE). K týmto látkam patria predovšetkým škrob a cukor. Obsah hrubého proteínu naproti tomu dosahuje 24 až 25 % v sušine, čo je dvakrát viac ako vo východiskovom substráte: pivovarské mláto je bielkovinové krmivo.

Hrubý proteín pivovarského mláta obsahuje okolo 40 % UDP (v bachore nedegratovateľný baypass proteín), čo je v porovnaní s inými bielkovinovými krmivami vysoká hodnota. nXP (hrubý proteín využiteľný v tenkom čreve) sa použitím pivovarského mláta výrazne zvýši, čo má pozitívny vplyv na tvorbu mliečnej bielkoviny.

Sladovnícka pšenica a sladovnícky jačmeň

Sladovnícka pšenica má vyšší obsah bielkovín ako sladovnícky jačmeň. Zodpovedajúc tomu má aj pivovarské mláto zo sladovníckej pšenice vyšší obsah bielkovín (~ 28 % v sušine) ako pivovarské mláto zo sladovníckeho jačmeňa (~ 23 %). Aj obsah nXP je približne o 2 % vyšší. Na základe týchto rozdielov je preto dobré vedieť, aké pivovarské mláto sa dodáva.

V prípade energetického obsahu existujú výrazné výkyvy: 5,9 až 7,3 MJ NEL. Upozornenie: príliš veľa pivovarského mláta v kŕmnej dávke znižuje stráviteľnosť.

Tabuľka 1 – Obsah hrubých živín a energie vo vybraných krmivách ,*DDGS: sušené obilné výpalky (= dried distillers grains with solubles)

Zostavenie kŕmnej dávky so silážovaným pivovarským mlátom

Dobytok rád konzumuje pivovarské mláto vďaka jeho vynikajúcej chuti. Tým sa zvýši príjem krmiva a energetické zásobovanie zvierat. Keďže obsah sušiny v pivovarskom mláte je nízky, ideálne sa hodí na vyrovnávanie suchých siláží. Upozornenie: ak použijete veľké množstvo pivovarského mláta v kŕmnej dávke, môže byť krmivo príliš vlhké. Ideálny obsah sušiny v kŕmnej dávke je 40 až 45 %. Vo výžive dojníc je odporúčané množstvo pivovarského mláta od 6 do 10 kg čerstvej hmoty. O použití vyššieho množstva sa rozhoduje individuálne a do veľkej miery závisí od ostatných zložiek kŕmnej dávky. Predovšetkým v kŕmnych dávkach s vysokým podielom kukurice predstavuje pivovarské mláto vhodný doplnok. Odporúčané množstvo tu predstavuje 0,5 až 1,5 kg čerstvej hmoty na 100 kg živej hmotnosti. Pre detailný prepočet sú Vám samozrejme k dispozícii Sano špecialisti, ktorí po precíznom rozbore v našom laboratóriu dákážu vyhotnotiť najlepšiu možnú alternatívu.

Slnečnicový extrahovaný šrot a slnečnicové výlisky

Slnečnicový extrahovaný šrot (SoBluEs) je vedľajší produkt pri výrobe slnečnicového oleja. Získava sa z lúpaných a nelúpaných semien. Výroba oleja prebieha v dvoch krokoch: slnečnicové semená sa zošrotujú, zohrejú a následne lisujú. Pritom vznikajú slnečnicové výlisky (SoBluEx) so zvyškovým obsahom tuku 8 – 18 %. Následne sa pôsobením rozpúšťadla veľká časť zvyškového oleja extrahuje. Zvyškový obsah tuku v extrahovanom šrote tvorí už iba 2 – 3 %. Rozpúšťadlo sa z SoBluEs odstráni pôsobením tlaku a horúcej vodnej pary.

Tabuľka 2 – Údaje podľa: LfL-Information 2013

 

Obsah živín v slnečnicových výliskoch a slnečnicovom extrahovanom šrote

Podobne ako pri repkových výliskoch je aj pri slnečnicových výliskoch rozhodujúcim pre ich použitie v kŕmnej dávke obsah hrubého tuku. Nevyhnutné je vykonať aktuálnu analýzu výliskov, nakoľko obsah tuku v celkovej kŕmnej dávke nesmie byť vyšší ako 4 %. Obsahové látky v extrahovanom šrote a výliskoch výrazne závisia od podielu šupiek. V prípade vysokého podielu šupiek sa znižuje stráviteľnosť a obsah ostatných zložiek. Slnečnicový extrahovaný šrot je bohatý na hrubý proteín, ale chudobný na energiu a vykazuje preto podobne pozitívnu RNB ako sójový extrahovaný šrot (SES). Obsah škrobu a cukru však dosahuje iba polovičnú hodnotu. Pokiaľ ide o skladbu aminokyselín, je nápadné, že obsah lyzínu je v porovnaní so SES výrazne nižší. Na rozdiel od toho je obsah metionínu rovnaký.

Tabuľka 3 – Porovnanie obsahu hrubého proteínu a energetického obsahu vybraných krmív (v 1000g sušiny) Údaje podľa: LfL informácia 2013

V 4. sérii sa viac dozviete o slnečnicovom  extrahovanom šrote s obsahom hrubého proteínu 46% – tzv. HP slnečnici, sóji a prinesieme prehľadné porovnanie všetkých odprezentovaných alternatív bielkovinových krmív.

Martin Stieranka

Sano – Moderná výživa zvierat s.r.o.