Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF je mimovládna organizácia, ktorá vyvíja svoje aktivity už od októbra roku 2008. Združenie je registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

ASYF združuje mladých farmárov z vekovej skupiny od 18 do 40 rokov.

Je členom  Európskej rady mladých farmárov (CEJA), ktorá  má v súčasnosti 32 členských organizácií z 23 štátov Európy, zastupuje tak záujmy viac ako 2 miliónov mladých farmárov.

ASYF organizuje pravidelné spoločné stretnutie členov, odborné i priateľské pre výmenu názorov a skúseností. Na konferenciách i seminároch spoznávať aj našich partneroch v EÚ, ich vidiecku mládež, získavať nové  odborné – organizačné zručnosti.

stretnutie s Eurokomisárom Philom Hoganom

Aké sú ciele Združenia?

Hlavným cieľom Združenia mladých farmárov na Slovensku je najmä zastaviť nepriaznivý trend vo vývoji vekovej štruktúry farmárov.

Ďalšími cieľmi Združenia sú:

  • odovzdávanie informácií mladým farmárom, ich vzdelávanie, koordinácia ich činností a ich zastupovanie na národnej úrovni,
  • presadzovanie nástrojov, ktoré uľahčia začatie podnikania mladým farmárom v poľnohospodárskom sektore,
  • umožniť viesť diskusie a výmenu skúseností medzi mladými farmármi v celej Európe.

ASYF     foto archív ASYF