Formy prezentácie na internetovom portáli

Internetový portál Slovenský vidiek Vám ponúka možnosť prezentácie v kategóriách

 • Rastlinná výroba
 • Chov hospodárskych zvierat, drobnochov
 • Poľnohospodárska technika a technológie v RV, ŽV
 • Komunálna a záhradná technika
 • Lesné hospodárstvo
 • Alternatívne zdroje energie
 • Sadovnícke a vinohradnícke potreby
 • Agroturizmus a vidiecky turizmus
 • Výroba potravín, mliečnych výrobkov a nápojov
 • Zdravá výživa a výživové doplnky
 • Farmárske výrobky a predaj z dvora
 • Chovateľské, farmárske, a záhradkárske potreby
 • Bankovníctvo a poisťovníctvo

Výhody inzercie a prezentácie na internetovom portáli oproti printovej reklame

 • Časová flexibilita
 • Variabilita spôsobov a možností prezentácie – reklamné články s firemným prezentačným videom , reklamné bannery s preklikom na stránku, logo firmy v hlavnej línii s preklikom na stránku klienta, foto a videoreportáže z firemných akcií či iných podujatí s následnou možnosťou použitia videa pre vlastné marketingové účely.
 • Možnosť obmeny vizuálu plateného banneru počas trvania vymedzeného reklamného priestoru
 • Rýchly prístup na Vašu stránku a portfólio produktov

Obchodné podmienky inzercie:

Firemný reklamný článok plus foto plocha A,B,C – titulná strana

komerčný text plus 2-3 fotografie , kontakty, www stránka, článok ostáva v archíve portálu

100 €

Firemný reklamný článok s videom plocha A,B,C – titulná strana

komerčný text a krátke prezentačné video, kontakty, www stránka, článok ostáva v archíve portálu

180 €

Logo firmy  plocha F – titulná strana

Umiestnenie loga firmy s preklikom na firemnú stránku

80€/2 týždne

Videospot z firemnej akcie – Firemná komerčná prezentácia

Podľa dohody s klientom natočí redakcia, dĺžka trvania 10 – 20 min. Videonahrávka bude následne poskytnutá klientovi na ďalšie marketingové využitie

250€/mesiac

Informácia o konaní podujatia – pozvánka – plocha banneru C,D,E

Platená prezentácia formou pozvánky na podujatie, preklik na info leták alebo na pozvánku, program podujatia…

90€/2 týždne

 

Kontakty: 0908 795 841,  juraj.vrabec@slovenskyvidiek.sk,  www.slovenskyvidiek.sk

 Vizualizácia umiestnenia reklamných prvkov: