Formy prezentácie na internetovom portáli

Internetový portál Slovenský vidiek Vám ponúka možnosť prezentácie v kategóriách

 • Rastlinná výroba
 • Chov hospodárskych zvierat, drobnochov
 • poľnohospodárska technika a technológie v RV, ŽV
 • komunálna a záhradná technika
 • Lesné hospodárstvo
 • Alternatívne zdroje energie
 • sadovnícke a vinohradnícke potreby
 • Agroturizmus a vidiecky turizmus
 • Výroba potravín, mliečnych výrobkov a nápojov
 • zdravá výživa a výživové doplnky
 • Farmárske výrobky a predaj z dvora
 • Chovateľské, farmárske, a záhradkárske potreby
 • bankovníctvo a poisťovníctvo

Výhody inzercie a prezentácie na internetovom portáli oproti printovej reklame

 • Časová flexibilita
 • Možnosť dennej obmeny dôležitých informácií, resp. podľa potreby.
 • Variabilita spôsobov a možností prezentácie (reklamné články s firemným prezentačným videom , reklamné bannery s preklikom na stránku,    logo firmy (v hlavnej línii) s preklikom na stránku klienta, foto a videoreportáže z firemných akcií či iných podujatí s následnou možnosťou použitia videa pre vlastné marketingové účely.
 • Možnosť obmeny vizuálu plateného banneru počas trvania vymedzeného reklamného priestoru

Obchodné podmienky inzercie:

Firemný reklamný článok plus foto plocha A,B,C – titulná strana

komerčný text plus 2-3 fotografie , kontakty, www stránka, článok ostáva v archíve portálu

100 €
Firemný reklamný článok s videom plocha A,B,C – titulná strana

komerčný text a krátke prezentačné video, kontakty, www stránka, článok ostáva v archíve portálu

180 €
Logo firmy  plocha F – titulná strana

Umiestnenie loga firmy s preklikom na firemnú stránku

80€/týždeň
Videospot z firemnej akcie plocha banneru D,E

Podľa dohody s klientom natočí redakcia, dĺžka trvania 10 – 20 min. Videonahrávka bude následne poskytnutá klientovi na ďalšie marketingové využitie

250€/mesiac
Informácia o konaní podujatia – plocha banneru A,B

Platená prezentácia formou pozvánky na podujatie, preklik na info leták alebo na pozvánku, program podujatia…

90€/týždeň

 

 Vizualizácia umiestnenia reklamných prvkov:

 

 

 

 

 

 

 

Informácie k cenám a zľavám : Ing. Juraj Vrabec, tel.: 0908/795 841; juraj.vrabec@slovenskyvidiek.sk