Spoločnosť Bukocel so sídlom v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou, zaoberajúca sa výrobou a predajom buničiny, má nového majiteľa. Vyplýva to z rozhodnutia Protimonopolného úradu (PMÚ) SR, ktorým schválil výlučnú kontrolu podniku investičnou skupinou Arca Capital Slovakia.

Ako uviedla hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská, úrad dospel k záveru, že “posudzovaná koncentrácia je v súlade zo zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia”. Vysvetlila tiež, že PMÚ posudzoval jednak horizontálne prekrytie aktivít účastníkov koncentrácie, a to konkrétne v oblasti výroby a rozvodu tepla, a tiež možné vertikálne prepojenia výroby drevného odpadu, vznikajúce v dôsledku predmetnej koncentrácie.

Ekonomická skupina Arca Capital je investičnou finančnou skupinou, pôsobiacou v širokom spektre oblastí. PMÚ sa v konaní zaoberal najmä energetikou, v ktorej skupina pôsobí prostredníctvom spoločností TeHo Topoľčany a TeHo Bardejov. Predmetom ich činnosti sú výroba a rozvod tepla a výroba a dodávka elektriny, ktoré získavajú prostredníctvom spracovania obnoviteľných zdrojov. “Tepelné rozvody sa nachádzajú výlučne na území mesta Topoľčany a Bardejov,” uviedla Oľšavská s tým, že z podnikateľov patriacich pod finančnú skupinu pôsobí v oblasti výroby a rozvodu tepla na Slovensku aj spoločnosť Kmet Handlová.

Spoločnosť Bukocel a jej dcérske spoločnosti pôsobia v oblastiach výroby a predaja buničiny, vyrobenú sulfátovú buničinu nevyužívajú na výrobu vlastných papierenských výrobkov ani iných finálnych produktov. “S prihliadnutím na územia, kde sa nachádzajú rozvodné tepelné potrubia, medzi účastníkmi koncentrácie nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít, a teda predmetnou koncentráciou nedochádza k súťažným obavám v tejto oblasti,” priblížila Oľšavská stanovisko PMÚ s tým, že elektrinu, ktorú produkuje hencovský podnik, Bukocel využíva pre svoju vlastnú potrebu.

Vo vzťahu k vertikálnemu prepojeniu výroby drevného odpadu posudzoval PMÚ aktivity ďalšej dcérskej spoločnosti finančnej skupiny, prešovskej spoločnosti ACS Biomasa, ktorá spomínaným energetickým spoločnostiam dodáva biomasu. I tu dospel PMÚ k záveru, že koncentrácia neobmedzí prístup k vstupom pre odberateľov ani k zákazníkom.

TASR 10.2.2020