Memorandum o podpore rekreačných funkcií lesov v okolí Bratislavy podpísali v pondelok predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a Technickej univerzity vo Zvolene. Primátor hlavného mesta pripojí k memorandu podpis neskôr, keďže z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti sa na podpisovaní  nezúčastnil.

Projekt nastavenia obhospodarovania prímestských lesov, ktorý sa podarilo pripraviť vďaka úzkej spolupráci zainteresovaných subjektov na základe najmodernejších vedeckých prístupov, má patriť k najinovatívnejším v celej Európe.

Ako zdôraznila podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS), podpis memoranda znamená návrat k faktom, vedeckému prístupu a rozhodnutiam na základe údajov. Podarilo sa podľa jej slov odbúrať všetky emócie nezaložené na faktoch a v súčasnosti zainteresované subjekty prichádzajú s projektom starostlivosti o prímestské lesy, ktorý nemá v Európe obdoby.

Starostlivosť o prímestské lesy, ktoré obhospodaruje štátny podnik Lesy SR, sa zmení. Zvolenská univerzita pripravila analýzu dôsledkov a vypracovala projekt, ktorý posilní rekreačné funkcie tejto lesnej oblasti. Celkovo ide o rozlohu 4300 hektárov. Lesy SR v súlade s dohodou znížia v prímestských lesoch ťažbu a budú sa intenzívne starať o rekreačné plochy.

Hlavné mesto Bratislava bude vo svojich lesoch pri starostlivosti zohľadňovať všeobecné odporúčania súvisiace s výchovou a obnovou lesných porastov a posilneným plnením rekreačnej funkcie lesov.

TASR 17.02.2020

foto LM