Jedným z najúčinnejších spôsobov ochrany sadov a viníc proti škodlivým roztočom je aplikácia, alebo vypúšťanie dravého roztoča – Typhlodromus pyri. Ide teda o navýšenie počtu jedincov tohto dravého roztoča, ktorý bude úspešne potláčať populáciu škodlivých roztočov.

Typhlodromus pyri je jeden z najviac využívaných bioagensov. Považovaný je za jeden z najefektívnejších bioregulátorov škodlivých fytofágnych rozočov v sadoch a viniciach. Je to roztoč za čeľade Phytosiidae. Telo má dlhé 0,6 mm, žlto sfarbené. Vyskytuje sa v Palearktickej zóne, tak teda aj u nás. U nás aj úspešne prezimuje. Korisťou tohto dravého roztoča sú všetky škodlivé roztoče vo viniciach a sadoch. Okrem roztočov sa živí aj larvami strapiek a iným drobným hmyzom, peľom a konídiami a hýfami húb. Jedna samička tohto dravého roztoča vysaje za deň 8 dospelých jedincov roztočca, alebo 320 jedincov vlnovníkovca. Dravé sú aj nymfy, nie len dospelci. Pôsobí dlhodobo – stačí jedna aplikácia za existencie vinohradu alebo sadu, ale nesmú sa používať určité chemické pesticídy. Zoznam pesticídov, ktoré sa nemôžu používať Vám poskytne dodávateľ.

Spôsob aplikácie

Tento dravý roztoč sa pre zimnú aplikáciu dodáva v plstených pásoch. V jednom páse (15×6 cm) je 10 – 30 jedincov. Aplikácia pozostáva z pripevnenia týchto pásov na konáre stromov, alebo kry viniča.

Aplikácia dravého roztoča vo vinohrade – jeden pásik na každý tretí ker

 

Aplikácia dravého roztoča na ovocných stromoch -2 až 3 pásy vedľa seba

Dávkovanie

Na vinič sa dáva 1 pásik na každý 3 ker. Na ovocné stromy 1 až 3 pásy na každý strom v závislosti od veľkosti stromu. Ak dávame 2, alebo 3 pásy, treba ich dať vedľa seba, aby sme mali na jednom mieste viac jedincov, tým si samčeky skôr nájdu samičky a rozmnožovanie bude úspešnejšie.

Termín aplikácie

Aplikácia sa vykonáva v zimných mesiacoch keď sú roztoče v diapauze, december – február, najčastejšie však vo februári. Keď dodávateľ doručí objednaných roztočov, treba ihneď vykonať aplikáciu, alebo ich uskladniť v chladničke pri teplote do 5°C. V chladničke sa môže skladovať maximálne 14 dní od dodania.

Pásy s dravými roztočmi si už teraz môžete objednať na ďalšiu sezónu a odporúčame tak urobiť, ak ich chcete využiť. Rýchlo sa totiž míňajú, môžete zabudnúť a keď si spomeniete, už môžu byť vypredané. Dravé roztoče si môžete objednať na stránke spoločnosti Ecophyta.

Ing. Ján Tancik, PhD.

Ecophyta, s.r.o.  Nitra